• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Citaten uit de homilie over Paus Leo XIII

Paus Benedictus XVI bezocht Carpineto Romano, waar Paus Leo XIII, met name bekend als auteur van de grote sociale Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
200 jaar geleden geboren is. Enkele citaten uit de Paus Benedictus XVI - Homilie
Paus Leo XIII, auteur van de sociale Encycliek Rerum Novarum
Carpineto Romano
(5 september 2010)
die Paus Benedictus XVI gaf tijdens de H. Mis op het stadsplein van Carpineto Romano.

Dierbare broeders en zusters,

Wij moeten ons momenteel afvragen: in welke context is degene geboren die op 68-jarige leeftijd paus Leo XIII zou geworden zijn? Europa kende toen de grote stormloop van Napoleon, volgend op de Franse revolutie. De Kerk en de talrijke christelijke cultuuruitingen werden radicaal in vraag gesteld (denken wij bijvoorbeeld aan de jaartelling die niet meer begon bij de geboorte van Christus maar bij de nieuwe revolutionaire tijd, of het weglaten van heiligennamen op de kalender, in straatnamen, namen van dorpen enz.). De plattelandsbevolking was deze omwentelingen zeker niet genegen en bleef aan de godsdienstige tradities gehecht. Het dagelijks leven was pijnlijk en moeilijk: gezondheidstoestand en voedselvoorziening waren uiterst schaars. Tegelijk ontwikkelde de industrie zich en daarmee de arbeidersbeweging, die steeds meer politiek georganiseerd werd. Het leergezag van de Kerk werd op zijn hoogste niveau ondersteund en geholpen door reflectie en lokale ervaringen; deze moesten een globale lezing uitwerken voor de nieuwe samenleving en haar algemeen welzijn.

Toen Leo XIII in 1878 tot paus verkozen werd, voelde hij zich geroepen om dit tot een goed einde te brengen dank zij de omvangrijke kennis met internationale draagwijdte, maar ook de talrijke initiatieven die door christengemeenschappen en mannen en vrouwen van de Kerk “op het terrein” gerealiseerd waren. Inderdaad, vele tientallen heiligen en zaligen hebben van het einde van de XVIIIe eeuw tot het begin van XIXe eeuw, met de creativiteit van de naastenliefde velerlei wegen uitgeprobeerd om de Evangelische boodschap binnen de nieuwe sociale realiteit in praktijk te brengen. Het waren zonder twijfel deze initiatieven, met de offers en reflectie van deze mannen en vrouwen, die het terrein voor “Rerum Novarum” en andere sociale documenten van paus Pecci hebben voorbereid. Reeds in de tijd dat hij in België nuntius was, had hij begrepen dat de sociale kwestie positief en doeltreffend kon aangepakt worden door dialoog en bemiddeling. In een tijd van hardnekkig antiklerikalisme en levendige manifestaties tegen de paus, wist Leo XIII de katholieken te leiden en te steunen op de weg van constructieve deelname, rijke aan inhoud, krachtig inzake principes en open.

Een zeer bejaarde paus, maar wijs en scherpzinnig, kon aldus een verjongde Kerk binnenleiden in de XXe eeuw, met de gepaste houding tegenover de nieuwe uitdagingen. Hij was een paus die politiek en fysiek nog de “gevangene” was van het Vaticaan, maar in werkelijkheid vertegenwoordigde hij met zijn leergezag een Kerk die in staat was de grote kwesties van de hedendaagse wereld zonder complexen het hoofd te bieden.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 5 september 2010
Laatst bewerkt: 8 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam