• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naam van Jezus

De heilige Bernardinus van Siena heeft in de 15e eeuw als eerste voor dit feest geijverd. Door hem is ook het gebruik ingevoerd om de Heilige Naam van Jezus voor te stellen als een monogram van drie beginletters IHS, in het midden van een stralenkrans. Deze devotie verspreidde zich snel in Italië en vond een ijverig propagandist in de persoon van de heilige Jan van Capistrano, evenals de heilige Bernardinus van de orde der Minderbroeders. De Heilige Stoel hechtte zijn plechtige goedkeuring aan deze hulde van de Naam van de Heiland der mensen en in de eerste jaren van de 16e eeuw schonk paus Clemens VII op herhaald verzoek aan de orde van Sint Franciscus het voorrecht om de zoete Naam van Jezus met een eigen feest te vieren.

In het jaar 1721 besloot paus Innocentius XIII dit feest in de gehele Kerk te vieren en stelde de datum daartoe vast op de tweede zondag na Driekoningen, de zondag van de bruiloft van Kana. Op de dag van het huwelijk gaat namelijk de naam van de Bruidegom (Jezus) over op de Bruid (de Kerk), als teken dat zij voortaan aan Hem toebehoort. Bij de invoering van het feest van de heilige Familie is het feest van Zijn verheven Naam verplaatst naar de zondag zo kort mogelijk na de dag waarop Jezus Zijn Naam gekregen heeft, dat is 8 dagen na Zijn geboorte (meestal op 2 januari).


Laatste wijziging: 12 november 2018

Teksten en verwijzingen naar het feest van de Naam van Jezus

 • 08-12-1967: H. Paus Paulus VI - Boodschap H. Paus Paulus VI - Boodschap
  Wereldvredesdag 1968
  (8 december 1967)
  (Wereldvredesdag verplaatst niet het liturgische feest van de Naam van Jezus)
 • 16-01-1886: Congregatie voor de Aflaten en de HH. Relieken, Decreet over de Litanie van de Allerheiligste Naam van Jezus Congregatie voor de Aflaten en de HH. Relieken
  Sanctissimum Iesu Nomen
  Decreet over de Litanie van de Allerheiligste Naam van Jezus (16 januari 1886)

De Litanie

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.

Jezus, Zoon van de levende God, ontferm U over ons.
Jezus, glans van de Vader, ontferm...
Jezus, verblindende luister van het eeuwig licht,
Jezus, koning van de heerlijkheid,
Jezus, zon van gerechtigheid,
Jezus, Zoon van de Maagd Maria,
Beminnelijke Jezus,
Bewonderenswaardige Jezus,
Jezus, sterke God,
Jezus, Vader van de komende eeuwen,
Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten,
Allermachtigste Jezus,
Allergeduldigste Jezus,
Allergehoorzaamste Jezus,
Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
Jezus, minnaar van de zuiverheid,
Jezus, onze beminnaar,
Jezus, God van de vrede,
Jezus, bron van het leven,
Jezus, toonbeeld van de deugden,
Jezus, ijveraar voor de zielen,
Jezus, onze God,
Jezus, onze toevlucht,
Jezus, Vader van de armen,
Jezus, schat van de gelovigen,
Jezus, goede herder,
Jezus, waarachtig licht,
Jezus, eeuwige wijsheid,
Jezus, eindeloze goedheid,
Jezus, onze weg en ons leven,
Jezus, vreugde van de engelen,
Jezus, koning van de aartsvaders,
Jezus, meester van de apostelen,
Jezus, leraar van de evangelisten,
Jezus, sterkte van de martelaren,
Jezus, licht van de belijders,
Jezus, zuiverheid van de maagden,
Jezus, kroon van alle Heiligen,

Wees genadig, spaar ons, Jezus.
wees genadig, verhoor ons, Jezus.
Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.
Van alle zonden, verlos ons Heer
Van uw toorn,
Van de listen van de duivel,
Van de geest van onkuisheid,
Van de eeuwige dood,
Van het verwaarlozen van uw inspraken

door het geheim van uw Heilige menswording, verlos ons Heer
Door uw geboorte,
Door uw kindsheid,
Door uw goddelijk leven,
Door uw arbeid,
Door uw doodsstrijd en uw lijden,
Door uw kruis en verlatenheid,
Door uw uitputting,
Door uw dood en begrafenis,
Door uw verrijzenis,
Door uw Hemelvaart,
Door de instelling van het Heilig sacrament,
Door uw vreugden,
Door uw heerlijkheid,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,spaar ons, Jezus.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Jezus.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontfem U over ons.

Jezus, aanhoor ons.
Jezus verhoor ons.

Laat ons bidden:
Heer toon uw goedheid aan uw dienaars die de Heilige Naam van Jezus eren. 
Laat ons in dit leven de vreugde smaken van die Naam en in het eeuwig vaderland voorgoed gelukkig zijn.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam