• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning

(Soort document: Paus Pius XI - Encycliek)

Paus Pius XI - 11 december 1925

INLEIDING
ARTIKEL 1 Een terugblik op 's pausen eerste encycliek: de vrede van Christus in het rijk van Christus; betere vooruitzichten
ARTIKEL 2 Het heilig jaar en Christus' koninkrijk: de Vaticaanse missietentoonstelling, talrijke bedevaarten naar Rome, de heiligverklaringen, het eeuwfeest van de kerkvergadering van Nicea
ARTIKEL 3 Slot van het jubeljaar: instelling van een feest voor Christus' koningschap.
DEEL 1 DE LEER OMTRENT HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS
ARTIKEL 1 Hoe is de leer van Christus' koningschap te verstaan?
Zeker, men noemt Christus algemeen en met recht koning ook in oneigenlijke zin.
ARTIKEL 2 Christus is ook koning in eigenlijke zin
PARAGRAAF 1 Bewijzen uit de heilige Schrift: de boeken van het Oude Verbond
PARAGRAAF 2 Bewijzen uit de boeken van het Nieuwe Testament
PARAGRAAF 3 Praktische erkenning van Christus' koningschap door de Kerk:
vooral in de liturgie.
ARTIKEL 3 De juridische grondslag voor Christus' koningschap
PARAGRAAF 1 De rechten die volgen uit de hypostatische vereniging
PARAGRAAF 2 De verdienste van het verlossingswerk
ARTIKEL 4 Aard en betekenis van Christus' koningschap:
het omvat een drievoudige macht, namelijk de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht
ARTIKEL 5 Christus' koningschap is hoofdzakelijk van geestelijk karakter
PARAGRAAF 1 Getuigenissen hiervoor
PARAGRAAF 2 Dat geestelijk karakter blijkt ook uit de voorwaarden van intrede in Zijn rijk en uit de nagestreefde doeleinden
PARAGRAAF 3 Wel bezit Christus een absoluut recht op alle aardse goederen; maar Hij laat de uitoefening daarvan aan anderen over
ARTIKEL 6 Christus' koninkrijk omvat alle mensen als particulieren maar ook de staten
PARAGRAAF 1 Het gewicht van deze leer voor het behoud van de staat
PARAGRAAF 2 Die erkenning zal zegeningen aftrekken over de dragers van het gezag en over de onderdanen
PARAGRAAF 3 Het bestuur zal rechtvaardig en mild zijn: er ontstaat vrede, orde en eendracht
ARTIKEL 7 Conclusie van het eerste deel
DEEL 2 HET FEEST VAN CHRISTUS' KONINGSCHAP
ARTIKEL 1 Algemene reden tot het instellen van feesten
PARAGRAAF 1 Leringen vinden beter ingang door een feestelijke viering dan door het schriftelijk voorhouden en uitleggen
PARAGRAAF 2 Er zijn in den loop van de tijden dikwijls feesten ingesteld tot onderrichting van brede lagen van het volk
PARAGRAAF 3 Bijv. feesten ter ere van de martelaren en belijders, en bijzonder die ter ere van Onze Lieve Vrouw
PARAGRAAF 4 Heiligen- en Mariaverering heeft de Kerk tegen ketterijen beschermd
PARAGRAAF 5 Sacramentsdag en de feestdag van het H. Hart
ARTIKEL 2 Bijzondere redenen voor dit feest
PARAGRAAF 1 Een geneesmiddel tegen de ergste kwaal van onze tijd: het laïcisme, met zijn warnet van dwalingen;
voornamelijk de ontkenning van de rechten van de Kerk
PARAGRAAF 2 Wrange vruchten van geloofsafval en laïcisme
PARAGRAAF 3 Plicht van de katholieken om de wereld voor Christus te heroveren ondanks hun ongunstige positie
PARAGRAAF 4 Wat in dit verband de jaarlijkse viering van Christus' koningschap beoogt
ARTIKEL 3 Voorgeschiedenis van dit feest
PARAGRAAF 1 De toewijding van de gezinnen en van het mensdom aan Jezus' heilig Hart; de eucharistische congressen
PARAGRAAF 2 De geesten zijn er op voorbereid, de tijd er voor is aangebroken
ARTIKEL 4 Plechtige afkondiging van het nieuwe feest
ARTIKEL 5 Weerlegging van bezwaren die tegen een afzonderlijk feest van Christus Koning kunnen worden ingebracht
DEEL 3 BESLUIT
ARTIKEL 1 Verwachtingen die de paus van de viering koestert
PARAGRAAF 1 Voor de Kerk en de geestelijke orden
PARAGRAAF 2 Voor de staatslieden en het gelovige volk
ARTIKEL 2 Gevolgtrekking en vermaning
ARTIKEL 3 Slotwens van de paus

 
 
 

Document

Naam: QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 11 december 1925
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 119, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: G.M. Versteegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam