• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ACCOGLIETE, ILLUSTRI SIGNORI
Tot de deelnemers aan de VI Nationale Studiebijeenkomst van Italiaanse Katholieke juristen

(Soort document: Paus Pius XII - Toespraak)

Paus Pius XII - 5 december 1954

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De weg naar de schuld en de straf
1 Inleidende bemerkingen
A Het probleem van schuld en straf is een probleem van de persoon
B De persoon en de persoonlijke functie van de schuldige vormen een eenheid
2 De weg naar de schuld
3 Aard en verschillende aspecten van de schuldige daad
A Het oordeel over de subjectieve kant van de schuld
B De schuldige daad is een opstand tegen het gezag en uiteindelijk tegen God zelf
C De schuldige daad in haar verhouding tot de publiekrechtelijke gemeenschap
D De straf als reactie op de schuld
4 Zin en doel van de straf
HOOFDSTUK 2 De toestand van schuld en straf
1 De schuldige daad schept een toestand van schuld en straf
2 Ten onrechte ontkent men het bestaan van zulk een toestand
3 De houding van het hoger gezag
4 De strafbaarheid van de schuldige daad
5 De voorwaarden van ieder strafvonnis
A In het algemeen
B De kennis van de schuld is alleen in God volmaakt en onfeilbaar
6 De morele zekerheid bij de menselijke uitspraken
A Plicht en mogelijkheid van deze zekerheid
B Alleen God beslist uiteindelijk over het lot van de mens
C Het pijnlijke van het onderzoek van de beklaagde
D Effect van de uitspraak
7 Enkele voorstellen tot hervorming
A Uitbreiding van de discretionnaire macht van de rechter
B Moeilijkheid van de verwezenlijking hiervan
8 Verscheidenheid en doelmatigheid van de straffen
A Het gezichtspunt waaronder de Paus de straffen beschouwt
B Doelmatigheid van de vergeldingsstraf
9 Uitvoering van de straf
10 De reactie van de veroordeelde
11 ... .in psychologisch opzicht
A De spontane psychologische reactie
B De gewilde reactie
12 ... .in de juridische sfeer
A De zin en de noodzakelijkheid van het strafrecht
B Wijze van uitvoering van de straf
C Instituten voor gevangenenzorg
D Geen utopistische verwachtingen
13 .... op moreel gebied
A De zedelijke waarde van de straf, als ze wordt aanvaard
B Het afwijzen van deze zedelijke waarde
14 ... .in het godsdienstige
A Iedere zedelijke schuld op het gebied van menselijke wetten is ook een schuld voor God
B De godsdienstige waarde van de straf
15 Slot

 
 
 

Document

Naam: ACCOGLIETE, ILLUSTRI SIGNORI
Tot de deelnemers aan de VI Nationale Studiebijeenkomst van Italiaanse Katholieke juristen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 5 december 1954
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0765
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam