• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

TESTEM BENEVOLENTIAE
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen

(Soort document: Paus Leo XIII - Brief)

Paus Leo XIII - 22 januari 1899

Inleiding
EERSTE HOOFDSTUK Omschrijving en veroordeling van de grondbeginselen van het amerikanisme
I Omschrijving van het amerikanisme
II Veroordeling van het amerikanisme
1 Wat zijn de ideeën omtrent het dogma
A Het dogma behoudt altijd dezelfde zin
B Men mag geen dogma's verzwijgen: ze zijn voor alle tijden en volken en moeten alle geloofd worden
C Het systeem van het amerikanisme brengt niet tot de Kerk, maar vormt afvalligen
2 Wat zijn ideeën omtrent de tucht
A De tucht van de Kerk kan in sommige punten gewijzigd worden
B Dit moet echter door het kerkelijk gezag worden uitgemaakt
3 Wat in het algemeen zijn de eisen van grotere vrijheid in de Kerk
A Deze vrijheid is elders al besproken
B Een zonderling argument voor die vrijheid
4 Conclusie van dit gedeelte van de brief
TWEEDE HOOFDSTUK De uitlopers van het amerikanisme
I De leer omtrent de zieleleiding
1 Uiteenzetting: verwerping van uitwendige leiding; onjuiste beweringen over de leiding van de Heilige Geest
2 Weerlegging
A Het is vermetel Gods werking te willen meten
B De geschiedenis leert het tegenovergestelde van het amerikanisme
C De inwendige werking van de Heilige Geest maakt uitwendige leiding volstrekt niet overbodig
D Wie naar hoger volmaaktheid streeft, heeft meer behoefte aan leiding
E De praktijk van de Kerk
II De overschatting van de natuurlijke deugden
A Dat de natuur met de genade zwakker is dan zonder de genade is een valse bewering
B De blijvende gewoonte van louter natuurlijke deugd is een zeldzaamheid en de acten er van zijn dikwijls schijndeugd
C Natuurlijke deugd alleen brengt niet tot ons bovennatuurlijk doel
III Het valse onderscheid tussen actieve en passieve deugden
A Er bestaan geen passieve deugden
B Wat Christus omtrent de deugden geleerd heeft, geldt voor alle tijden
IV De geringschatting voor de kloostergeloften
A De leer en de praktijk van de Kerk, en de aard van het religieuze leven staan tegen deze geringschatting
B De geschiedenis van vroeger tijd en van heden bewijst het nut van de religieuze instellingen
C Ook de beschouwende orden verdienen alle lof
D Instellingen zonder geloften staan niet boven de religieuze orden
V De methode om andersdenkenden tot de Kerk te brengen
A De oude methode moet men niet geheel verwerpen
B Geestelijken en leken moeten ieder op hun manier meedoen aan het bekeringswerk
C De bedoelde nieuwe methode kan onder bepaalde voorwaarden worden aangewend
DERDE HOOFDSTUK Besluit
I Eindoordeel over het amerikanisme
II De verwachtingen van de Paus van het Amerikaanse volk
III Zegen

 
 
 

Document

Naam: TESTEM BENEVOLENTIAE
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen
Soort: Paus Leo XIII - Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 januari 1899
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0137, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 28 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam