• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIO VII - DEFINITIO DE SACRIS IMAGINIBUS
7e Zitting - De definitie aangaande heilige afbeeldingen

Als het ware bijeengekomen op een koninklijke weg, terwijl wij het van Godswege geïnspireerde leergezag van onze heilige Vaders volgen en tevens de traditie van de heilige katholieke Kerk (want wij weten dat zij onder de leiding van de H. Geest staat, die absoluut in haar woont), bepalen wij in alle zekerheid en nauwgezetheid dat: zowel de heilige afbeeldingen die gemaakt zijn in kleur en mozaïek of in andere passende materie, in de heilige tempels van God, op de gewijde vaten en kleding, op muren en schilderijen, in huizen en langs wegen, als zijnde eerbiedwaardige en heilige afbeeldingen, een plaats verdienen. Dit geldt zeker, zowel voor de voor de afbeelding van onze Heer God en Heiland Jezus Christus, als ook voor afbeeldingen van onze onbevlekte Koningin en heilige Moeder van God. Eveneens voor de eerbiedwaardige evangelisten en alle heilige en stichtende mensen.Want hoe vaker zij in een verbeelde voorstelling worden bekeken, des te levendiger worden zij die deze afbeelding aanschouwen gericht naar de oorspronkelijke realiteiten ervan.

Tevens wordt het verlangen steeds meer naar hen gekeerd en zal men ertoe komen hen te kussen en hen de passende eer te bewijzen. Echter niet om deze afbeeldingen werkelijk te aanbidden. Volgens ons geloof komt dit enkel aan God zelf toe. Zo wordt aan de afbeeldingen, zoals deze van het kostbaar en levenwekkende kruis, ook aan de heilige evangeliën en de overige heilige gedenktekens, wierook en licht aangeboden zoals ook van oudsher de vrome gewoonte was. De eer van de afbeelding gaat over tot de eer van het afgebeelde. Wie een afbeelding vereert, vereert daarin het wezen van het afgebeelde.

Document

Naam: SESSIO VII - DEFINITIO DE SACRIS IMAGINIBUS
7e Zitting - De definitie aangaande heilige afbeeldingen
Soort: 2e Concilie van Nicea
Datum: 13 oktober 787
Bewerkt: 14 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam