• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom is het opvoedingswerk van de ouders onmisbaar, want “indien bij het geven van het leven de ouders deelnemen aan het scheppend werk van God, dan worden zij door de opvoeding deelgenoot van zijn vaderlijke en tegelijkertijd moederlijke pedagogie. … Door Christus wordt iedere opvoeding, in het gezin en daarbuiten, in de heilbrengende dimensie van de goddelijke pedagogie ingevoegd, de goddelijke pedagogie die gericht is op de mens en het gezin. Zij vindt haar hoogtepunt in het paasmysterie van de dood en verrijzenis van de Heer.” H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 16

Bij hun soms veeleisende en moeilijke taak mogen de ouders zich niet laten ontmoedigen; veeleer moeten zij vertrouwen op de hulp van God onze Schepper en van Christus onze Verlosser. Laten zij eraan denken dat de kerk voor hen bidt met de woorden die paus Clemens I tot de Heer richtte voor allen die in Zijn naam met gezag zijn bekleed: “Verleen hun, Heer, gezondheid, vrede, eensgezindheid en standvastigheid, zodat zij in vrede het gezag kunnen uitoefenen dat U hun hebt toevertrouwd. Heer, hemelse Koning der eeuwen, U geeft aan de mensenkinderen roem eer en macht over de aardse dingen. Leid hen bij hun besluit om te doen wat voor uw aanschijn aangenaam en goed is, zodat ze door het toegewijd, vredevol en mild uitoefenen van de macht die U hun hebt toevertrouwd, uw genade mogen ondervinden.” H. Paus Clemens Romanus, Aan de Korintiërs, I Clemens - Ad Corinthios. 61,1-2 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1900

Anderzijds beschikken ouders die in een sfeer van liefde leven gegeven en verwelkomd hebben, voor de opvoeding over een potentieel dat geen ander bezit. Als geen ander kennen zij hun kinderen in hun onherhaalbare eigenheid en uit ervaring kennen zij de geheimen en mogelijkheden van ware liefde.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam