• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER HISTORISCHE KARAKTER VAN HET EERSTE HOOFDSTUK VAN GENESIS

Vraag 5:

Of alles en elk ding afzonderlijk, te weten de woorden en de zinnen die in de onderhavige hoofdstukken (Genesis) voorkomen, altijd en noodzakelijkerwijze op te vatten zijn in de letterlijke zin, zodat er nooit van afgeweken mag worden, zelfs als de vertellingen duidelijk oneigenlijk oftewel metaforisch, of antropomorf zijn bedoeld?

Antwoord van de commissie:

negatief.

Vraag 8:

Of in de benaming en het onderscheid tussen de zes dagen zoals die in het eerste hoofdstuk van Genesis wordt gesproken, de term yóm (dag), zowel in de eigenlijke zin voor een natuurlijke dag, als in de oneigenlijke zin voor een bepaalde tijdsduur genomen mag worden, en of deze vraag vrijelijk door de exegeten mag worden besproken?

Antwoord van de commissie:

positief.

Document

Naam: OVER HISTORISCHE KARAKTER VAN HET EERSTE HOOFDSTUK VAN GENESIS
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Datum: 30 juni 1909
Copyrights: © 2006, Vert.: Mgr. E. de Jong in "En God beschikte een worm" van Cees Dekker e.a., Uitg. Ten Have
Bewerkt: 17 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam