• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN EN WATTENSTAAFJES BIJ HET VORMSEL TIJDENS DE COVID-19-PANDEMIE

Prot. N. 470/20

Aan de voorzitters van de bisschoppenconferenties

Vaticaan, 1 oktober 2020 Eminentie, excellentie,

Tijdens de huidige Covid-19-pandemie heeft deze Congregatie een aantal vragen ontvangen van bisschoppenconferenties en van individuele bisschoppen omtrent de correcte manier om het sacrament van het Vormsel geldig te bedienen, gezien de regels over de sociale afstand die op vele plaatsen van kracht zijn.

Deze kwestie heeft betrekking op een aantal aspecten. Allereerst: moet de zalving met Chrisma vergezeld gaan van de handoplegging of is de zalving voldoende? Ten tweede: moet de zalving gebeuren met de onbedekte duim om het sacrament geldig te bedienen, of kan de bedienaar gebruik maken van een instrument, zoals handschoenen of een wattenstaafje?

De eerste vraag werd al beantwoord door de Pauselijke commissie voor de interpretatie van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, vgl. 'Notitiae' 7 ( 1972), p. 281-285, die stelde dat de zalving op voldoende wijze de oplegging van de hand laat zien, reden waarom de gelijktijdige handoplegging niet noodzakelijk is voor de geldigheid.

De tweede kwestie, die betrekking beeft op het gebruik van een instrument zoals een wattenstaafje, werd recent voorgelegd aan de Pauselijke commissie voor de interpretatie van wetteksten. Het formele antwoord op deze kwestie luidt als volgt:

"Voor de geldigheid van het sacrament van het vormsel stelt de wet vast, dat dit wordt verleend door de gewone bedienaar, en door een priester die daartoe de faculteit heeft, door middel van de zalving met Chrisma op het voorhoofd, onder het uitspreken van de woorden die zijn voorgeschreven in de liturgische boeken. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 880. § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 882 Het gebruik van een instrument (handschoenen, wattenstaafjes...) tasten de geldigheid van het sacrament niet aan."

Toch willen we onderstrepen, dat zulke praktijken, waar zij worden toegepast, slechts bedoeld zijn voor de duur van de huidige noodsituatie.

In de hoop dat hiermee de vereiste opheldering is gegeven vragen wij dat u deze brief wilt delen met uw medebroeders in het bisschopsambt.

We maken van deze gelegenheid gebruik om u de hartelijke groeten te doen toekomen en smeken de goddelijke zegen af over uw pastoraal dienstwerk,

Genegen in de Heer,

Robert kardinaal Sarah, Prefect

+ Arthur Roche, Aartsbisschop-secretaris

Document

Naam: HET GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN EN WATTENSTAAFJES BIJ HET VORMSEL TIJDENS DE COVID-19-PANDEMIE
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 1 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nationale Raad voor Liturgie
2021, Vert.: NRL, Den Bosch
Bewerkt: 2 november 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam