• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GELOOF IS EEN PAD VAN VERLICHTING
30e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

In het Evangelie van deze zondag (Mc. 10, 46-52) lezen we dat, terwijl de Heer door de straten van Jericho trekt, een blinde man genaamd Bartimeüs Hem toeroept met luide stem: "Zoon van David, heb medelijden met mij." Dit gebed raakt het hart van Christus, die blijft staan, hem roept en hem geneest. Het beslissende moment was de directe, persoonlijke ontmoeting tussen de Heer en die lijdende man. Ze staan ??tegenover elkaar: God met zijn verlangen om te genezen, en de mens met zijn verlangen om genezen te worden. Twee vrijheden, twee willen die samenkomen: "Wat wilt ge dat Ik voor u doe?" vraagt de Heer. "Maak dat ik zien kan", antwoordt de blinde. "Ga, uw geloof heeft u genezen". Met deze woorden wordt het wonder volbracht. Vreugde van God, vreugde van de mens. En Bartimeüs, nadat hij zijn gezichtsvermogen heeft herwonnen - zegt het Evangelie - "sloot zich bij Hem aan", dat wil zeggen, hij wordt zijn volgeling en gaat met de Meester naar Jeruzalem om met Hem deel te nemen aan het grote mysterie van de verlossing. Dit relaas roept in zijn fundamentele aspecten de reis van de catechumenen op naar het sacrament van het doopsel, dat in de oude Kerk ook 'verlichting' werd genoemd.

Het geloof is een pad van verlichting: het vertrekt vanuit de nederigheid om te erkennen dat we redding nodig hebben en komt tot een persoonlijke ontmoeting met Christus, die ons oproept Hem te volgen op het pad van de liefde. Volgens dit model worden de wegen van christelijke initiatie gepresenteerd in de Kerk die voorbereiden op de Sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie. Op plaatsen van de oude evangelisatie, waar gewoonlijk kinderen worden gedoopt, worden aan de jongeren en volwassenen ervaringen van catechese en spiritualiteit voorgehouden die hen in staat stellen om op een volwassen en bewuste manier een pad van herontdekking van het geloof te bewandelen, om vervolgens een coherent engagement van getuigenis op zich te nemen. Hoe belangrijk is het werk van pastoors en catechisten op dit gebied! De herontdekking van de waarde van zijn Doopsel is de basis van het missionaire engagement van elke Christen, want we zien in het Evangelie dat wie zich door Christus laat boeien, alleen maar kan getuigen van de vreugde om in Zijn voetsporen te treden. In deze maand oktober, die speciaal aan de missie is gewijd, begrijpen we veel beter dat we juist door de Doop een aangeboren missionaire roeping hebben.

Laten we een beroep doen op de voorspraak van de Maagd Maria, opdat de missionarissen van het Evangelie zich mogen vermenigvuldigen.
Moge elke gedoopte, innig verenigd met de Heer, zich geroepen weten om Gods liefde aan allen te verkondigen met het getuigenis van zijn of haar leven.

Ná het bidden van het Angelus

Ik heb van vele kanten verzoeken ontvangen om te bemiddelen voor mensen die in verschillende landen van de wereld het slachtoffer zijn van ontvoeringen. Terwijl ik opnieuw de krachtigste veroordeling van deze misdaad bevestig, verzeker ik u mijn gebedsintentie voor alle slachtoffers, evenals voor hun families en vrienden. In het bijzonder sluit ik me aan bij de dringende oproep die onlangs tot mij is gericht door de aartsbisschop en de gemeenschap van Sassari ten gunste van de heer Giovanni Battista Pinna, ontvoerd op 14 september, zodat hij weer snel bij zijn dierbaren kan zijn.

{...}

(in het Spaans)

Ik groet van harte de Spaanssprekende pelgrims die hier aanwezig zijn, evenals degenen die via de media deelnemen aan dit Mariagebed. Moge het geloof van de blinde Bartimeüs, waarvan het Evangelie van vandaag spreekt, ons aanmoedigen om Jezus Christus, onze Verlosser, resoluut te volgen en al ons vertrouwen in Hem te stellen. Gezegende zondag!

{...}

(in het Italiaans)

Ik begroet nu de jonge afgevaardigden van de Italiaanse regio's die tijdens deze dagen in Rome zijn bijeengekomen voor de uitvoering van het driejaarlijkse project van de Italiaanse Kerk getiteld "Agora van de jongeren". Beste vrienden, ik zegen jullie pad en ik verwacht jullie in groten getale voor de grote bijeenkomst van jonge Italianen die gepland staat voor 1 en 2 september 2007 in Loreto. We zullen elkaar daar zien. In dat geliefde Maria-heiligdom zullen we samen een moment van genade beleven, met de vreugde van het geloof en het perspectief van missie, ook ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen die in het jaar 2008 in Sydney zullen worden gevierd.

Document

Naam: HET GELOOF IS EEN PAD VAN VERLICHTING
30e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 oktober 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam