• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Paus is vastbesloten de naleving van de bepalingen van het motu proprio in alle gevallen af te dwingen. Daartoe wordt alles wat daarmee in strijd is, buiten werking gesteld. Zo besluit hij aan het slot van dit document: “De normen, instructies, concessies en gebruiken die niet in overeenstemming zijn met het motu proprio worden afgeschaft. Paus Franciscus, Motu Proprio, Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Traditionis Custodes (16 juli 2021), 8 Het motu proprio “Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
” van paus Benedictus XVI is hier in het bijzonder door getroffen. Deze Heilige Vader had destijds geschreven: “Wat voor vorige generaties heilig was, blijft voor ons heilig en groots; het kan niet plotseling verboden of zelfs schadelijk worden.” Het is duidelijk dat de huidige paus geen respect heeft voor de wetgevende wil van zijn voorgangers, van wie er nog één in leven is. Met één pennenstreek wist hij uit wat twee zulke eminente herders en theologen en deelnemers aan het Concilie na lang beraad hebben besloten. De wil en de intentie van de regerende Paus zijn duidelijk en ondubbelzinnig. De mis van Pius V in de vorm van de mis van Johannes XXIII moet worden afgeschaft. Algemene kerkelijke wetten krijgen pas rechtskracht na het verstrijken van drie maanden vanaf de dag die is vermeld in het desbetreffende nummer van het pauselijk publicatieblad, de Acta Apostolicae Sedis Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 8. § 1 Paus Franciscus heeft deze vacatio legis niet toegelaten, maar heeft in zijn motu proprio bevolen dat zij onmiddellijk na de publicatie in de L'Osservatore Romano in werking treedt. Later zou het gepubliceerd worden in de Acta Apostolicae Sedis.

Document

Naam: HET MOTU PROPRIO “TRADITIONIS CUSTODES” VAN PAUS FRANCISCUS
Soort: Prof. Georg May
Auteur: Prof. Georg May
Datum: 13 september 2021
Copyrights: © 2021, Gloria TV / fortesinfide.nl
Werkvert.: C. Mennen, pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 september 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam