• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het is juist het Tweede Vaticaans Concilie dat de betekenis verheldert van het besluit om de concessie te herzien die door mijn Voorgangers is verleend. Een van de vota waarop de bisschoppen het meest hebben gewezen, is die van de volledige, bewuste en actieve deelname van het hele Volk Gods aan de liturgie Acta et Documenta Concilio OEcumenico Vaticano II Apparando, Serie I, Deel II, 1960., in lijn met wat Pius XII reeds had bevestigd in zijn encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
over de vernieuwing van de liturgie. De Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
 bevestigde dit verlangen en beraadslaagde over "de bevordering en hervorming van de liturgie". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1.14 met vermelding van de principes die richting moesten geven aan de hervorming. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 3 In het bijzonder stelde zij vast dat deze beginselen betrekking hadden op de Romeinse Ritus, terwijl zij voor de andere legitiem erkende riten verzocht om "volledige herziening met voorzichtigheid, in overeenstemming met de gezonde traditie, en nieuwe kracht te geven, rekening houdend met de omstandigheden en noden van vandaag." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 4. Op basis van deze beginselen werd de liturgische hervorming doorgevoerd die maximaal tot uiting komt in het Romeins Missaal, gepubliceerd in editio typica door de heilige Paulus VI Congregatie voor de Riten, Decreet bij de nieuwe Ordo Missae, Ordo Missae (6 apr 1969). Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, editio typica, 1970 en herzien door Johannes Paulus II Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica altera, 1975; editio typica tertia, 2002; (reimpressio emendata, 2008). Daarom moet worden bedacht dat de Romeinse Ritus, door de eeuwen heen verschillende keren aangepast aan de behoeften van de tijd, niet alleen bewaard is gebleven, maar is vernieuwd "getrouw aan de traditie." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 3 Degenen die met toewijding de Mis willen vieren volgens de voorgaande liturgische vorm, zullen het niet moeilijk vinden om in het Romeins Missaal, hervormd volgens de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, alle elementen van de Romeinse Ritus aan te treffen, vooral de Romeinse canon, die een van haar meest karakteristieke elementen is.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam