• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De reden voor zijn beslissing was de overtuiging dat een dergelijke maatregel geen twijfel zou doen rijzen omtrent een van de essentiële beslissingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dat zijn gezag zou ondermijnen: het Motu proprio erkende ten volle dat "het door Paulus VI gepromulgeerde Missaal de gewone uitdrukking is van de lex orandi van de Katholieke Kerk van de Latijnse ritus." Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007), 1 De erkenning van het Missaal afgekondigd door heilige Pius V "als een buitengewone uitdrukking van de eigen lex orandi" was op geen enkele manier bedoeld om de liturgische hervorming te negeren, maar werd gedicteerd door de wens in te gaan op de "aandringende verzoeken van deze gelovigen", en hen toe te staan "het Misoffer te vieren volgens de editio typica van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
, dat nooit is afgeschaft, als een buitengewone vorm van de Liturgie van de Kerk." Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 2 Hij werd gesterkt in zijn redenering door het feit dat degenen die verlangden "de hun dierbare vorm van de heilige liturgie te herontdekken", "duidelijk het bindende karakter van het Tweede Vaticaans Concilie aanvaardden en trouw waren aan de paus en de bisschoppen." Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 3 Hij verklaarde ook de vrees voor verdeeldheid in parochiegemeenschappen ongegrond, omdat "de twee vormen van gebruik van de Romeinse Ritus elkaar wederzijds kunnen verrijken." Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 5 Om deze reden nodigde hij de bisschoppen uit om twijfel en vrees te overwinnen en de normen te omarmen, "zodat alles zich in vrede en kalmte kan ontwikkelen", met de belofte dat "als er ernstige problemen aan het licht zouden komen, manieren zouden worden gezocht ze te overwinnen" in de toepassing van de normen "nadat het Motu proprio van kracht zou zijn gegaan." Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 8

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam