• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Deze faculteit werd door velen binnen de Kerk geïnterpreteerd als de mogelijkheid om het Romeins Missaal, uitgevaardigd door heilige Pius V, vrijelijk te gebruiken, wat resulteerde in een parallel gebruik met het Romeins Missaal dat werd uitgevaardigd door heilige Paulus VI. Om deze situatie te reguleren, trad Benedictus XVI vele jaren later op om een intern feit van de Kerk te reguleren, daar veel priesters en gemeenschappen "dankbaar gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid die geboden werd door het Motu Proprio" van de heilige Johannes Paulus II. Het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van 2007 onderstreepte dat deze ontwikkeling niet kon worden voorzien in 1988 en trachtte een "duidelijker juridische regeling" in te voeren. Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007) Om de toegang te vergemakkelijken voor degenen —ook voor jongeren— "die deze liturgische vorm ontdekken, die zich erdoor aangetrokken voelen en er een bijzonder geschikte manier in vinden voor hen om het mysterie van de Allerheiligste Eucharistie te ervaren" Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 4, verklaarde Benedictus XVI dat "het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
, moet worden beschouwd als een buitengewone uitdrukking van dezelfde Lex orandi", en stond een "bredere mogelijkheid tot het gebruik van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
" toe. Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 1

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam