• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Beminde broeders in het episcopaat,

Zoals mijn voorganger Benedictus XVI deed met Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, ben ik ook van zins om het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
te laten vergezellen van een brief, teneinde de redenen toe te lichten die mij tot dit besluit hebben geleid. Ik richt mij tot u met vertrouwen en parresia, in naam van die gedeelde "bezorgdheid voor de hele Kerk, die in hoge mate bijdraagt aan de ontwikkeling van de universele Kerk", zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons in herinnering brengt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23

De redenen die Johannes Paulus II en Benedictus XVI bewogen hebben om de mogelijkheid te verlenen om het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
, te gebruiken voor de celebratie van het Eucharistisch Offer, zijn voor iedereen duidelijk. De faculteit, verleend door een Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Quattuor abhinc annos
Rondschrijven aan de voorzitters de bisschoppenconferenties over het gebruik van het Romeins Missaal van 1962
(3 oktober 1984)
 en bevestigd door de heilige Johannes Paulus II in het Motu Proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ecclesia Dei Adflicta
Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X
(2 juli 1988)
uit 1988, werd vooral gemotiveerd door de wens tot een herstel van het schisma van de beweging geleid door Mgr. Lefebvre. Het verzoek aan de bisschoppen om edelmoedig de "gerechtvaardigde aspiraties" te honoreren van de gelovigen die om het gebruik van dit H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
vroegen, had dus een ecclesiaal motief om de eenheid van de Kerk te herstellen.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam