• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EENHEID IS WEZENLIJK VOOR EEN CHRISTEN
Feest van de Heilige Drie-eenheid - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Op dit feest vieren wij God: het mysterie van een unieke God. En deze God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie Personen, maar God is één! De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Doch het zijn geen drie goden: het is één enkele God in drie Personen. Het is een mysterie dat Jezus Christus ons geopenbaard heeft: de Heilige Drie-eenheid. Vandaag houden wij halt om dit mysterie te vieren, want deze personen zijn geen hoedanigheid van God, nee. Het zijn reële Personen, verschillend, anders: ze zijn niet, zoals een filosoof zei, emanaties van God, nee, nee! Het zijn Personen. Er is de Vader, tot wie ik bid in het Onze Vader. Er is de Zoon, die mij verlost en gerechtvaardigd heeft. Er is de Heilige Geest die in ons woont en in de Kerk.

En dat spreekt tot ons hart, want wij vinden het in deze woorden van de heilige Johannes, die heel de Openbaring samenvatten: “God is liefde” (1 Joh. 4, 8-16). De Vader is liefde, de Zoon is liefde, de Heilige Geest is liefde. En omdat Hij liefde is, is God, als is Hij uniek, geen eenzaamheid maar gemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want de liefde is wezenlijk zelfgave en in Zijn oorspronkelijke en oneindige realiteit is de Vader degene die zich geeft door de Zoon voort te brengen, die zich op Zijn beurt aan de Vader geeft, en hun wederzijdse liefde is de Heilige Geest, Hij is de band van hun eenheid. Dat is niet gemakkelijk om te begrijpen, maar dit mysterie kan men beleven, wij allemaal, wij kunnen het beleven.

Dit mysterie van de Drie-eenheid heeft Jezus ons zelf geopenbaard. Hij heeft ons het gelaat van God laten kennen als barmhartige Vader. Hij heeft zichzelf laten kennen, als ware mens, als Zoon van God en Woord van de Vader, als de Redder die Zijn leven voor ons geeft. En Hij heeft gesproken over de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon, de Geest van Waarheid, de Geest Paracleet - vorige zondag hebben we over het woord  “Paracleet” gesproken, dat wil zeggen Vertrooster en Voorspreker. En wanneer Jezus na de verrijzenis aan de apostelen verschenen is, heeft Jezus hen gezonden om “alle volkeren” te evangeliseren “door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt. 28, 19).

Het feest van vandaag doet ons dus dit wonder mysterie van liefde en licht beschouwen, waaruit wij voortkomen en waarnaar onze weg op aarde gericht is.

In de verkondiging van het Evangelie en in iedere vorm van christelijke missionering, kan men deze eenheid, waartoe Jezus oproept, niet ontkennen. Men kan de onderlinge eenheid naar het voorbeeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet ontkennen. De schoonheid van het Evangelie vraagt om geleefd te worden en om ervan te getuigen door de eensgezindheid onder ons – ons, die zo verschillend zijn! Ik durf zeggen dat deze eenheid wezenlijk is voor een christen: het is geen houding, geen manier van spreken, nee zij is wezenlijk, want uit eenheid ontstaat liefde, ontstaat Gods barmhartigheid, de rechtvaardiging door Jezus Christus en de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons hart.

De Allerheiligste Maagd Maria weerspiegelt in Haar eenvoud en nederigheid de Schoonheid van de ene en drievoudige God, omdat Zij Jezus ten volle in Haar leven heeft ontvangen. Moge Zij ons geloof ondersteunen, moge Zij ons helpen aanbidders te worden van God en dienaars van onze broeders.

Document

Naam: EENHEID IS WEZENLIJK VOOR EEN CHRISTEN
Feest van de Heilige Drie-eenheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 mei 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap / kro-ncrv.nl/katholiek; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam