• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SANCTISSIMUS DOMINUS
Dwaling over het tweevoudige hoofd van de Kerk

De Heiligste Heer heeft ...  de volgende zinsnedes:

"De H. Petrus en de H, Paulus zijn de twee vorsten van de Kerk, die één en dezelfde zijn",

resp.:

"zij zijn de twee Hoofden en de hoogste Leiders van de Katholieke Kerk, die in de grootste Eenheid met elkaar verbonden zijn",

resp.:

"zij zijn de dubbele top van de algemene Kerk, die op zeer wonderbare wijze in één zijn samengesmolten"

resp.:

"zij zijn de twee belangrijkste Herders en Eersten van de Kerk, die één en dezelfde Hoofd vormen",

zo uitgelegd, dat het een universele gelijkheid tussen de H. Petrus en de H. Paulus veronderstelt, zonder onderstelling en onderwerping van de H. Paulus aan de H. Petrus in de hoogste volmacht en leiding van de algemene Kerk,

hetgeen ze voor ketters houdt en verklaart.

Document

Naam: SANCTISSIMUS DOMINUS
Dwaling over het tweevoudige hoofd van de Kerk
Soort: Heilig Officie
Datum: 24 januari 1647
Copyrights: © Vert. uit het Duits: redactie
Bewerkt: 22 maart 2021

Referenties naar dit document

  • H. Paus Pius X - Encycliek
    Ex Quo None
    Over de oecumene met de Orthodoxe en niet-Chaldeeuwse Oosterse Kerken (26 december 1910)
    (1)
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam