• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige broeders, heil en de apostolische zegen.

De werken van het ondoorgrondelijke plan van de goddelijke wijsheid zijn altijd wonderbaarlijk zoals toen Hij uit duizenden David, van een zeer bescheiden afstamming, uitgekozen heeft en uit de kudde van de schapen omhoog geheven heeft tot de troon van de heerlijkheid om zijn volk te leiden en het aanvaardbaar te maken voor God door middel van de stok der leiding. Zo ook heeft God Onze kleinheid niet minacht en – alhoewel Wij als laatsten werden toegevoegd aan het college van purperdragende vaders en onder hen de laatste plaats innamen – gewild dat Wij, boven de anderen die waardiger leken de pauselijke tiara te dragen, het meest verheven bisschopsambt zouden bezitten en, tot zulk een grote eer verheven, Wij zijn universele Kerk zouden leiden. Wanneer Wij, zwijgzaam en met een dankbaar hart, Ons aandachtig verwonderen over de waardigheid en de immense goedheid jegens Ons, dan kunnen Wij Onze tranen niet bedwingen bij het nadenken over de meest welwillende barmhartigheid en tegelijkertijd over de almacht waarmee Hij Zijn overvloedigste genadegaven heeft geschonken aan Hem in wie Hij geen enkele verdienste kon vinden. Zo heeft Hij Ons, zwak en zonder enige verdienste, aangesteld tot hoofd van de volkeren, als plaatsvervanger van de eeuwige herder op aarde opdat Wij Zijn erfdeel, Israël, zouden hoeden en het zouden leiden naar de heilige berg Sion, het hemelse Jeruzalem. En omdat het ten zeerste gepast is dat Onze gehoorzaamheid en Onze offergave als geconsacreerde Paus zou beginnen met het loven van de Heer, kunnen Wij niet anders dan in jubelzang uitbarsten; in vertrouwen op de Heer zingt Onze mond met de profeet (Ps. 145, 21) de lof van de Heer en Onze ziel, geest, lichaam en tong zegenen zijn heilige naam. “Maar indien het een teken van godsdienstigheid is zich te verheugen in een gave, dan is het ook noodzakelijk te vrezen of men dit wel verdient. Wat is er immers méér te vrezen dan werk voor wie zwak is, verhevenheid voor wie nederig is en waardigheid voor wie het niet verdient?” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Sermo I, c. 2 en Sermo II, c. 1

Document

Naam: INSCRUTABILE DIVINAE
Tegen het atheïsme en de verlichting
Soort: Paus Pius VI - Encycliek
Auteur: Paus Pius VI
Datum: 25 december 1775
Copyrights: © 1852, Bullarii Romani continuatio, volume 5 (Romae: Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolice, 1842, pp. 176-180)
© 2021, Vert. vanuit het Latijn: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering en tussenkopjes: redactie
Bewerkt: 19 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam