• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN ZICH HET LICHT VAN DE CHRISTUS OPNEMEN
Hoogfeest van de openbaring des Heren, Epifanie, Driekoningen - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag vieren we de plechtigheid van de Openbaring, dat wil zeggen de verschijning van de Heer aan alle volkeren. Immers, de door Christus bewerkte verlossing kent geen grenzen. Zij is er voor allen. De Openbaring is geen ander mysterie. Het is steeds hetzelfde mysterie van de Geboorte, gezien als licht, licht dat elke mens verlicht, licht dat in geloof moet aanvaard worden en licht dat in liefde, als getuigenis en als verkondiging van het Evangelie naar de andere wordt gebracht.

De visie van Jesaja die vandaag in de liturgie wordt aangereikt Vgl. Jes. 60, 1-6 , klinkt in onze tijd meer dan ooit actueel: “duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren” (Jes. 60, 2). Tegen deze achtergrond verkondigt de profeet het licht: het door God aan Jeruzalem geschonken licht dat bestemd is om de weg van alle volkeren te verlichten. Dit licht bezit de kracht om allen aan te trekken, zij die nabij zijn en zij die veraf zijn. Allen gaan op weg om het te vinden. Vgl. Jes. 60, 3 Het is een visie die het hart opent, die de adem verruimt en die tot hoop uitnodigt. Zeker, de duisternis is aanwezig en dreigt in het leven van elke mens en van de geschiedenis der mensheid. Maar het licht van God is sterker. Het komt erop aan het te aanvaarden zodat het voor allen kan schijnen. We kunnen ons de vraag stellen: waar is dat licht? De profeet zag het in de verte, maar dat volstond al om het hart van Jeruzalem met mateloze vreugde te vervullen.

Waar is dat licht? De evangelist Mattheüs maakt op zijn beurt duidelijk, door het verhaal over de Wijzen Vgl. Mt. 2, 1-12 , dat dit licht het Kind van Bethlehem is, Jezus, ook al wordt zijn koningschap niet door allen aanvaard. Meer nog, sommigen verwerpen het, zoals Herodes. Hij is het licht aan de horizon verschenen, de verwachte Messias, Hij door wie God zijn rijk van liefde waar maakt, zijn rijk van gerechtigheid, zijn rijk van vrede. Hij werd geboren, niet voor enkele maar voor alle mensen, voor alle volkeren. Het licht is er voor alle volkeren, de verlossing is er voor alle volkeren.

Hoe gebeurt deze “bestraling”? Hoe verspreidt zich het licht van Christus op elke plaats, in elke tijd? Het heeft zijn methode van verspreiding. Het werkt niet bij middel van de macht der rijken van deze wereld, die steeds trachten er heerschappij over te verwerven. Neen, het licht van Christus verspreidt zich door de verkondiging van het Evangelie. De verkondiging, het woord en het getuigenis. En door dezelfde “methode” die God gekozen heeft om midden onder ons te komen: de menswording, dat wil zeggen door naaste van de andere te worden, door hem te ontmoeten, zijn werkelijkheid op te nemen en het getuigenis van ons geloof te tonen, aan elkeen. Alleen op deze wijze kan het licht van Christus, die Liefde is, stralen voor allen die het aanvaarden en kan het de anderen aantrekken. Het licht van Christus verspreidt zich niet uitsluitend met woorden, met schijn, door handelsmethoden… Neen, neen. Door het geloof, het woord, het getuigenis verspreidt zich het licht van Christus. Christus is de ster. Maar sterren moeten en kunnen ook wij zijn, voor onze broeders en voor onze zusters als getuigen van de schatten van goedheid en van oneindig medelijden die de Verlosser om niets aan allen aanbiedt. Het licht van Christus is geen zieltjeswinnerij, het verspreidt zich door getuigenis, door geloofsbelijdenis. Ook door het martelaarschap.

Dus, de voorwaarde is: in zich dat licht opnemen, het steeds meer opnemen. Wee, als we denken het te bezitten. Wee, als we denken dat we het slechts hoeven te “beheren”! Ook wij zijn, zoals de Wijzen, geroepen, om ons steeds opnieuw te laten betoveren, aantrekken, leiden, verlichten en bekeren door Christus. Dat is de weg van het geloof, bij middel van het gebed en de bewondering van Gods werken die voortdurend ons met vreugde en verbazing vervullen, telkens nieuwe verbazing. Verbazing is altijd de eerste stap om verder te gaan in dit licht.

Laten we de bescherming van Maria over de universele Kerk afsmeken, dat in heel de wereld het Evangelie van Christus verspreid mag worden, het licht van alle mensen, het licht van alle volkeren.

Document

Naam: IN ZICH HET LICHT VAN DE CHRISTUS OPNEMEN
Hoogfeest van de openbaring des Heren, Epifanie, Driekoningen - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam