• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WIJZEN EN DE PELGRIMSTOCHT
Hoogfeest van de Openbaring van de Heer - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Vandaag vieren we de Epifanie van de Heer, dat wil zeggen, zijn openbaring aan de volkeren, vertegenwoordigd door de Wijzen, mysterieuze personages uit het Oosten, over wie het Evangelie van de heilige Mattheüs spreekt (Mt. 2, 1-12). De aanbidding van Jezus door de Wijzen werd al snel erkend als een vervulling van de profetische Geschriften. "En volkeren komen naar uw licht - staat er in het boek Jesaja -, koningen naar de glans van uw dageraad, (...) met goud en wierook beladen; zij verkondigen de lof van de Heer" (Jes. 60, 3.6). Het licht van Christus, dat zich op een bepaalde manier in de grot van Bethlehem bevindt, breidt zich vandaag uit in al zijn universele reikwijdte. Mijn gedachten gaan in het bijzonder uit naar de geliefde broeders en zusters van de oosterse Kerken die, volgens de Juliaanse kalender, morgen het heilige Kerstmis zullen vieren: tot hen richt ik mijn hartelijke wensen voor vrede en goeds in de Heer.

Vandaag komt de herinnering aan de Wereldjongerendag spontaan op. Afgelopen augustus ontmoetten meer dan een miljoen jonge mensen elkaar in Keulen -velen van jullie waren daar-, wier thema de woorden van de Wijzen waren die op Jezus betrekking hadden: "Wij zijn gekomen om hem te aanbidden" (Mt. 2, 2). Hoe vaak hebben we ze gehoord en herhaald! Nu kunnen we ze niet horen zonder in de geest terug te keren naar die gedenkwaardige gebeurtenis, die een echte 'openbaring' vertegenwoordigde.

In feite kan de pelgrimstocht van jonge mensen in zijn diepste dimensie worden beschouwd als een reis geleid door het licht van een "ster", de ster van het geloof. En vandaag ben ik verheugd de boodschap over te brengen die ik aan de jonge mensen aan de oevers van de Rijn heb voorgesteld: "Open je hart voor God", zei ik tegen hen en ik herhaal het vandaag voor iedereen. Laat je verrassen door Christus. (...) Open de deuren van je vrijheid voor zijn barmhartige liefde. Biedt uw vreugde en verdriet aan Christus aan, laat je geest verlichten met zijn licht en je hart raken met zijn genade". Paus Benedictus XVI, Toespraak, Welkomstfeest van de jongeren tijdens de WJD 2005, Op de boot op de Rijn voor de Poller Rheinwiesen te Keulen (18 aug 2005)

Ik zou willen dat de gehele Kerk zoals in Keulen het klimaat van "openbaring" en van authentieke missionaire toewijding ademt, opgewekt door de openbaring van Christus, het licht van de wereld, gezonden door God de Vader om de mensheid te verzoenen en te verenigen met de kracht van de liefde. Laten we in deze geest vurig bidden voor de volle eenheid van alle christenen, zodat hun getuigenis een zuurdeeg van gemeenschap voor de hele wereld mag zijn. Laten we hiervoor de voorspraak aanroepen van de Allerheiligste Maria, Moeder van Christus en Moeder van de Kerk.

Ná het bidden van het Angelus

Beste vrienden, op het feest van Driekoningen wordt de Dag voor de Kindermissie gevierd, ingesteld door paus Pius XII zaliger gedachtenis. Onder het motto "Kinderen helpen kinderen" ondersteunt het Pauselijk Werk voor de Kindermissie duizenden solidariteitsinitiatieven, door kinderen op te voeden om op te groeien met een geest van openheid voor de wereld en aandacht voor de moeilijkheden van hun minder begunstigde leeftijdsgenoten. Ook ik reken voor mijn dienstwerk op het gebed van de kinderen - en ik zie dat ik er met recht op moet rekenen - evenals op hun actieve deelname aan de zending van de Kerk.

{...}

(Begroetingen in het Spaans) 

Ik ben verheugd de Spaanstalige gelovigen van harte te begroeten die deelnemen aan het Angelusgebed. Op deze plechtigheid van de Driekoningen nodigt de liturgie ons uit om Jezus te aanbidden, zoals de Wijzen uit het Oosten, omdat hij de Heer van alle volkeren is en hem het kostbaarste geschenk aan te bieden: onze toewijding aan hem en de liefde voor onze broeders. Gezegend feest allemaal! 

{...}

Document

Naam: DE WIJZEN EN DE PELGRIMSTOCHT
Hoogfeest van de Openbaring van de Heer - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 januari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam