• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In die nacht van het geloof, is wie bidt niet alleen. Jezus is immers niet slechts getuige en leraar van het gebed, Hij is meer. Hij neemt ons op in zijn gebed, zodat wij in Hem en door Hem kunnen bidden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de reden waarom het Evangelie ons uitnodigt tot de Vader te bidden in de naam van Jezus. Sint - Jan geeft ons dit woord van de Heer: “En wat gij ook zult vragen in mijn Naam Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon” (Joh. 14, 13). En de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
verklaart: “In dit Nieuwe Testament is de zekerheid dat wij in onze vragen verhoord worden, gefundeerd op het gebed van Jezus. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2614 Dit geeft aan het gebed de vleugels die een mens altijd wenst te bezitten.

Hoe zouden we niet denken aan de woorden van psalm 91, vol vertrouwen ontsproten aan een hart dat alles van God verhoopt: “Met zijn wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen toevlucht. Een schild, een rondas is zijn trouw. Gij hoeft nimmer te duchten de verschrikking der nacht, de pijl die vliegt overdag, de pest die waart in het donker, de moordende steek van de middag.” (Ps. 91, 4-6). Het is in Christus dat dit wonderbare gebed werkelijkheid wordt, het is in Hem dat het zijn volle waarheid vindt. Zonder Jezus zouden onze gebeden het gevaar lopen zich te beperken tot menselijke inspanningen, meestal bestemd om te mislukken. Maar Hij heeft elke kreet op zich genomen, elke zucht, elke jubel, elke smeekbede.... elk menselijk gebed. En laten we de Heilige Geest niet vergeten die in ons bidt. Hij is het die ons tot bidden beweegt en ons tot Jezus voert. Hij is de gave die de Vader en de Zoon ons hebben geschonken om op weg te gaan naar de ontmoeting met God. Het is de Heilige Geest wanneer wij bidden, de Heilige Geest die in onze harten bidt.

Document

Naam: GEBED 14. - HET VOLHARDEND GEBED
Catechesereeks over het gebed - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 november 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 december 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam