• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OM ENKELE UITSPRAKEN VAN DE PAUS GEDAAN IN DE DOCUMENTAIRE "FRANCESCO" TE BEGRIJPEN
Aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de Heilige Stoel

{...}

Sommige uitspraken in de documentaire "Francisco" van cineast Evgeniy Afineevski hebben de afgelopen dagen verschillende reacties en interpretaties uitgelokt. Daarom worden enkele nuttige elementen aangeboden, met de wens om een adequaat begrip van de woorden van de Heilige Vader te bevorderen.

Meer dan een jaar geleden beantwoordde paus Franciscus tijdens een interview twee verschillende vragen op twee verschillende tijdstippen, die in de eerder genoemde documentaire werden gemonteerd en gepubliceerd als één enkel antwoord zonder de juiste contextualisering, wat tot verwarring heeft geleid. De Heilige Vader had eerst een pastorale verwijzing gemaakt naar de noodzaak dat binnen het gezin de zoon of dochter met een homoseksuele geaardheid nooit gediscrimineerd mag worden. De woorden: "homoseksuele personen hebben het recht om in een gezin te zijn; ze zijn kinderen van God, ze hebben recht op een gezin. Niemand kan uit de familie worden gegooid of het leven onmogelijk maken".

De volgende paragraaf uit de Postsynodale Apostolische Exhortatie over liefde in het gezin Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
(2016) kan licht werpen op deze uitingen: "Met de synodevaders heb ik de situatie overdacht van de gezinnen die de ervaring kennen personen met een homoseksuele neiging in hun midden te hebben, een niet gemakkelijke ervaring, noch voor de ouders, noch voor de kinderen. Daarom willen wij vóór alles benadrukken dat iedere persoon, onafhankelijk van zijn seksuele geaardheid, moet worden gerespecteerd in zijn waardigheid en met respect moet worden aanvaard, waarbij men ervoor zorgt “iedere vorm van onrechtmatige discriminatie" te vermijden, en in het bijzonder iedere vorm van agressie en geweld. Ten opzichte van de gezinnen gaat het daarentegen erom een respectvolle begeleiding te garanderen, opdat zij die een homoseksuele neiging aan de dag leggen, de noodzakelijke hulp kunnen krijgen om Gods wil in hun leven te kunnen begrijpen en te verwezenlijken." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 250

Een volgende vraag in het interview was in plaats daarvan inherent aan een lokale wet van tien jaar geleden in Argentinië over "gelijkstelling aan het huwelijk van paren van hetzelfde geslacht" en de oppositie van de toenmalige aartsbisschop van Buenos Aires over dit onderwerp. In dit verband verklaarde Paus Francisco dat "het onlogisch is om over het homohuwelijk te spreken", en voegde eraan toe dat hij in dezelfde context had gesproken over het recht van deze mensen op enige juridische dekking: "wat we moeten doen is een wet van burgerlijk samenleven hebben; zij hebben het recht om wettelijk te worden gedekt". Ik heb dat verdedigd".

De Heilige Vader had zich in 2014 tijdens een interview zo uitgesproken: "Het huwelijk is tussen een man en een vrouw. De seculiere staten willen burgerlijke contracten rechtvaardigen om verschillende situaties van samenleven te reguleren, bewogen door de eis om economische aspecten tussen mensen te reguleren, zoals het verzekeren van de gezondheidszorg. Het is een kwestie van samenlevingsovereenkomsten van verschillende aard, waarvan ik niet zou weten hoe ik een lijst van de verschillende vormen moet geven. Het is noodzakelijk om de verschillende gevallen te zien en te evalueren in hun verscheidenheid".

Het is dus duidelijk dat paus Franciscus heeft verwezen naar bepaalde staatsbepalingen, zeker niet naar de leer van de Kerk, die in de loop der jaren vele malen is herbevestigd.

{...}

Document

Naam: OM ENKELE UITSPRAKEN VAN DE PAUS GEDAAN IN DE DOCUMENTAIRE "FRANCESCO" TE BEGRIJPEN
Aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de Heilige Stoel
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 30 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Mgr. Franco Coppola
Werkvert. uit het Spaans: redactie
Bewerkt: 5 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam