• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ROUWTELEGRAM NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN VAN KARDINAAL SIMONIS

Aan Kardinaal Willem Jacobus Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Bedroefd over de dood van kardinaal Adrianus Johannes Simonis, betuig ik u en de priesters, religieuzen en lekengelovigen van het aartsbisdom, piëteitsvol mijn medeleven. Ik beveel zijn ziel aan in de liefdevolle barmhartigheid van Jezus de Goede Herder en samen met u dank ik de almachtige God voor het getrouwe getuigenis van de overleden kardinaal van het Evangelie, zijn jarenlange toegewijde bisschoppelijke dienstbaarheid aan de kerkgemeenschappen van Rotterdam en Utrecht, en zijn gewaardeerde inspanningen in dienst van de wereldkerk. 

Aan allen die rouwen om kardinaal Simonis in de zekere hoop op de verrijzenis, geef ik van harte mijn apostolische zegen als een belofte van vertroosting en vrede in de verrezen Heer.

Document

Naam: ROUWTELEGRAM NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN VAN KARDINAAL SIMONIS
Soort: Paus Franciscus - Telegram
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 september 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Edtrici Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: kerknet.be
Bewerkt: 1 november 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam