• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer een gemeenschap van gelovigen niet als parochie of quasiparochie opgericht kan worden Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 516. §1, zal de diocesane bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 515. § 2, op een andere wijze in haar pastorale zorg voorzien Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 516. §2, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te overwegen om pastorale centra, afhankelijk van de plaatselijke pastoor, op te richten als ‘missionaire centra’ ter bevordering van de evangelisatie en de naastenliefde. In deze gevallen is het noodzakelijk om deze pastorale centra te voorzien van een geschikte kerk of kapel Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1214.1223.1225 en om diocesane normen te creëren met betrekking tot hun activiteiten en wel op een dusdanige manier dat ze gecoördineerd kunnen worden door en complementair zijn met die van de parochie.

Deze aldus gedefinieerde centra, die in sommige bisdommen ‘diaconieën’ genoemd worden, kunnen waar mogelijk toevertrouwd worden aan een parochievicaris of, op een welbepaalde manier, aan een of meer permanente diakens, die voor hen verantwoordelijke zijn en hen, eventueel samen met hun gezinnen, kunnen beheren, onder de verantwoordelijkheid van de pastoor.

Dergelijke centra kunnen vooral in grote parochies laagdrempelige missionaire ontmoetingscentra worden. Zij garanderen tijden van gebed en aanbidding, catechese en andere initiatieven voor het welzijn van de gelovigen, met speciale aandacht voor praktijken van naastenliefde in dienst van armen, noodlijdenden en zieken. Hiervoor kan de medewerking ingeschakeld worden van religieuzen, leken en alle mensen van goede wil.

De verantwoordelijken van het pastorale centrum moeten ervoor zorgen dat dankzij de pastoor en de andere priesters van de parochie de viering van de sacramenten zoveel mogelijk gevierd kan worden, vooral de eucharistieviering en het sacrament van de verzoening.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam