• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vierde oktober, biddag voor de vrede
Laten wij dus in de maand oktober, gewijd aan O.L. Vrouw van de rozenkrans, onze gebeden en smekingen verdubbelen, opdat door haar voorspraak eindelijk de dageraad van de ware vrede voor de mensen mag aanbreken, en dit ook op het gebied van de godsdienst, die men helaas in onze tijd niet overal vrij kan belijden. In het bijzonder wensen wij, dat de vierde oktober, de dag, waarop wij, zoals reeds gezegd, een jaar geleden onze vredesreis ondernamen naar de H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(4 oktober 1965)
, dit jaar in heel de katholieke wereld zal gevierd worden als "een biddag voor de vrede". Wij laten het aan u over, eerbiedwaardige broeders, om overeenkomstig uw bekende godsvrucht en overeenkomstig het belang van de zaak, dat gij zeer goed begrijpt, plechtige godsdienstoefeningen voor te schrijven om de Moeder Gods, die ook de Moeder van de Kerk is, op die dag met eensgezinde vurigheid te doen aanroepen door de priesters, de religieuzen, het christenvolk, en vooral door de onschuldige kinderen, de zieken en de lijdenden. Ook wij zullen op die dag in de Sint-Pieter bij het graf van het Hoofd der apostelen op bijzondere wijze onze smeekbeden richten tot de Maagd en Moeder Gods Maria, de beschermster van het christendom en de Middelares van de vrede. Zo zal in alle delen van de wereld de stem van de Kerk als één machtig gebed de hemel geweld aan doen. Want volgens het woord van St. Augustinus is er "bij alle verscheidenheid van menselijke talen, slechts één taal van het gelovend hart". S. Augustinus, In Narr. in Ps. 54, 11: PL 36, 636

Document

Naam: CHRISTI MATRI ROSARII
Over speciale gebeden ter ere van de Moeder Gods tijdens de maand oktober
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 15 september 1966
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0749, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam