• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook behoudt de heilige Roomse kerk zelf het hoogste en volledige primaatschap en leiderschap over de universele katholieke Kerk; zij erkent waarlijk en nederig dat zij die van de Heer zelf in de zalige Petrus, leider of hoofd der Apostelen, van wie de Romeinse Bisschop de opvolger is, met de volheid van de macht heeft ontvangen. En zoals zij boven de anderen gehouden wordt de waarheid van het geloof te verdedigen: zo moeten ook, als er enige vragen over het geloof zijn opgekomen, die worden beantwoord door haar oordeel. Op haar kan eenieder, die bezwaard is door zaken die betrekking hebben op het kerkelijk domein, een beroep doen: en in alle gevallen die een kerkelijk onderzoek behoeven kan men haar oordeel inwinnen: en alle kerken zijn onderworpen aan dezelfde, hun leiders geven haar gehoorzaamheid en eerbied. Maar de volheid van macht bestaat zo in haar, dat zij de overige kerken toelaat tot een deel van de zorg; vele daarvan en vooral de patriarchale kerken heeft dezelfde Roomse Kerk met verscheidene privileges bijzonder geëerd, terwijl toch haar bevoorrechte positie altijd ongeschonden bewaard is gebleven zowel in de algemene concilies, als ook in enkele andere <zaken>.

Document

Naam: SESSIO IV - PROFESSIO FIDEI MICHAELIS PALAEOLOGI
4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 6 juli 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam