• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOOR DE SPECIALE UITGAVE VAN "L'OSSERVATORE ROMANO" BIJ GELEGENHEID VAN DE WERELDJONGERENDAG IN KEULEN

Beste jongeren!
Beste vrienden van de Wereldjongerendag!

De Kerk is jong. Dit wordt op een indrukwekkende en levendige manier getoond tijdens de Wereldjongerendagen die mijn geëerde voorganger paus Johannes Paulus II twee decennia geleden in het leven geroepen heeft. Voor mij is het een bijzonder geschenk en een genade van God dat ik slechts een paar maanden na het begin van mijn pontificaat deze gezegende traditie kan voortzetten met de twintigste Wereldjongerendag in Keulen. Ik ben met jullie allemaal zeer verheugd met deze geweldige ontmoeting in het Jaar van de Eucharistie en dank de vele mensen die dit mogelijk hebben gemaakt met hun toegewijde inzet.

De media brengen vandaag de dag de boodschap van de Wereldjongerendagen over de hele wereld. De beelden van de enthousiaste jongeren die de echte dragers van de boodschap zijn, zijn ons op het netvlies gebrand. Toronto 2002, Rome 2000, Parijs 1997, Manilla 1995, Denver 1993, Czestochowa 1991, Santiago de Compostela 1989 en de eerdere bijeenkomsten sinds het begin van de beweging van de Wereldjongerendagen in Rome in 1984 zullen door de deelnemers altijd worden herinnerd. Zelfs vandaag halen we nog steeds veel inspiratie uit de woorden die paus Johannes Paulus II tot miljoenen jongeren over de hele wereld richtte, als een basisprogramma in zijn apostolische brief bij het H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dilecti amici - Bereid tot verantwoording
Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd
(31 maart 1985)
: "Jongeren, ik schrijf u dat u sterk zijt: Het enige dat telt, is dat ‘Gods Woord in u woont’ Vgl. 1 Joh. 2, 14 […]; op deze manier zullen jullie de wereld geleidelijk succesvol veranderen, transformeren, menselijker en broederlijker maken - en tegelijkertijd dichter bij God brengen". H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd, Dilecti amici - Bereid tot verantwoording (31 mrt 1985), 15 De Wereldjongerendagen hebben tot taak deze verbintenis en deze opdracht steeds te bevestigen en te verdiepen.

De belangrijkste gebeurtenissen van deze bijeenkomsten kunnen echter nooit volledig in woorden worden uitgedrukt. Geen enkele foto kan de beslissende ontmoetingen weergeven. Ook de jeugdige kracht van de Kerk laat zich niet statistisch meten. "De Kerk leeft van de Eucharistie." Als lichaam van de Heer blijft zij altijd jong, omdat de liefde en overgave van Christus haar vernieuwende kracht is. Zelfs vandaag klopt de levende Heer aan de deur van het hart van de mensen. Tot jullie, lieve jonge vrienden, en tot ons allemaal, richt Jezus Christus woorden van heil en eeuwig leven.

Daarom nodig ik de deelnemers van de Wereldjongerendag en alle gelovigen die in de geest en met hulp van de media naar Keulen gaan van harte uit: ontmoet de verrezen Heer, luisterend naar zijn woord, in de vreugdevolle gemeenschap met de broeders en zusters in het geloof, in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, in het sacrament van Verzoening en in de heilige Eucharistie! Onthoud: Christus is onder ons. Wij zijn gekomen om HEM te aanbidden. Vgl. Mt. 2, 2

De hele Kerk begeleidt de ontmoeting van de talloze jonge mensen die, in gemeenschap met de opvolger van Petrus de twintigste Wereldjongerendag in Keulen vieren, met haar gebed. Laten we deze dagen met vertrouwen in de handen leggen van de heilige Moeder Maria en van de Heiligen, wier getuigenis in verschillende vormen ons verlicht en inspireert. Met mijn oprechte wens voor een goed verloop van de WJD 2005, schenk ik mijn apostolische zegen van harte aan de jonge mensen in Keulen en aan allen die geestelijk met ons verbonden zijn in deze dagen.

Castelgandolfo, 10 augustus 2005

BENEDICTUS PP. XVI

Document

Naam: VOOR DE SPECIALE UITGAVE VAN "L'OSSERVATORE ROMANO" BIJ GELEGENHEID VAN DE WERELDJONGERENDAG IN KEULEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 augustus 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit het Duits: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam