• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Massavernietigingswapens — biologische, chemische of nucleaire — vormen een bijzonder ernstige bedreiging. Zij die erover beschikken, dragen een enorme verantwoordelijkheid tegenover God en de ganse mensheid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 80 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2314 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredesdag 1986, De vrede, een waarde zonder grenzen. Noord-Zuid, Oost-West: een en dezelfde vrede (8 dec 1985), 2. Het principe van non-proliferatie van nucleaire wapens, de maatregelen voor nucleaire ontwapening en het verbod op nucleaire tests zijn onderling met elkaar verweven doelstellingen die zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd met behulp van effectieve controle op het internationaal vlak Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Corps diplomatique (13 jan 1996), 7. Het verbod op de ontwikkeling, de productie, de bevoorrading en het gebruik van chemische en biologische wapens evenals de voorzieningen voor de vernietiging ervan, vervolledigen de internationale regulerende normen bedoeld om dergelijke noodlottige wapens, waarvan het gebruik expliciet door het magisterium wordt veroordeeld, uit te wereld te helpen De Heilige Stoel heeft besloten om deel uit te maken van de juridische instrumenten met betrekking tot nucleaire, biologische en chemische wapens, om zo dergelijke initiatieven van de internationale gemeenschap te ondersteunen : “Elke oorlogshandeling die zonder onderscheid is gericht op de verwoesting van hele steden of grote gebieden met hun inwoners, is een misdaad jegens God en de mens zelf, die met kracht en zonder aarzelen veroordeeld dient te worden” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 80.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam