• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vergoeding is het belangrijkste middel voor het bereiken van rechtvaardigheid in arbeidsrelaties Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 19. "De rechtmatige vrucht van de arbeid is een rechtvaardig loon" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2434 Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 63. e.v.. Zij die weigeren een rechtvaardig loon te betalen of die het niet geven binnen de vastgestelde termijn en in juiste verhouding tot het geleverde werk, begaan een zware onrechtvaardigheid Vgl. Lev. 19, 13 Vgl. Deut. 24, 14-15 Vgl. Jak. 5, 4 . Het salaris is het instrument dat de arbeider toelaat om toegang te verwerven tot de goederen van de aarde. "Tenslotte moet de arbeid zo beloond worden, dat daardoor de mens de mogelijkheid wordt geboden zijn eigen leven en dat van de zijnen menswaardig uit te bouwen in materieel, sociaal cultureel en geestelijk opzicht, waarbij men rekening moet houden met ieders functie en productiviteit, en ook met de situatie van het bedrijf en met het algemeen welzijn" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 67. Het eenvoudige akkoord tussen werknemer en werkgever in verband met het bedrag van de verloning, volstaat niet om het toegekende salaris als "rechtvaardig" te beschouwen, omdat een rechtvaardige verloning "niet zo laag mag zijn dat een (...) werkman er niet van zou kunnen leven" Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891): de natuurlijke rechtvaardigheid gaat aan de vrijheid van het contract vooraf en is hieraan superieur.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam