• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De tweede waarheid is dat Christus zich uit liefde tot het einde toe heeft overgegeven om jou te redden. Zijn open armen aan het kruis zijn het kostbaarste teken van een vriend die in staat is om het extreme te bereiken: “Omdat hij de zijnen had liefgehad die in de wereld waren, hield hij van hen tot het einde” (Joh. 13, 1).

De heilige Paulus bevestigde dat hij leefde toevertrouwd aan die liefde die alles gaf: “Dit leven, ik leef het in het geloof van de Zoon van God, die van mij hield en zichzelf voor mij gaf” (Gal. 2, 20).

Die Christus die ons aan het kruis heeft gered van onze zonden, met dezelfde kracht van zijn totale zelfgave, blijft ons redden en ons vandaag verlossen. Kijk naar zijn Kruis, klamp je vast aan Hem, laat jezelf gered worden, want

“zij die zich door Hem gered hebben, zijn bevrijd van zonde, van verdriet, van innerlijke leegte, van afzondering”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 1

En als je zondigt en weggaat, verhoogt hij je weer met de kracht van zijn kruis. Vergeet nooit dat

“hij zeventig maal zeven vergeeft. Hij gaat terug om ons een voor een op zijn schouders te laden. Niemand kan ons de waardigheid ontnemen die deze oneindige en onwrikbare liefde ons geeft. Hij laat ons onze hoofden opsteken en opnieuw beginnen, met een tederheid die ons nooit teleurstelt en die ons altijd weer vreugde kan schenken “. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 3

Wij

“worden gered door Jezus: omdat hij van ons houdt en niet zonder kan. We kunnen alles doen, maar Hij houdt van ons en redt ons. Omdat alleen datgene waar je van houdt kan worden opgeslagen. Alleen wat u omhelst, kan worden getransformeerd. De liefde van de Heer is groter dan al onze tegenstellingen, al onze zwakheden en al onze kleingeestigheid. Maar juist door onze tegenstrijdigheden, fragiliteit en kleingeestigheid wil hij dit liefdesverhaal schrijven. Hij omhelsde de verloren zoon, hij omhelsde Petrus na zijn verloocheningen en hij omhelst ons altijd, altijd, altijd na ons vallen en helpt ons op te staan en weer op te staan. Omdat de echte val - pas daarvoor op - de echte val, degene die ons leven kan ruïneren, is om op de grond te blijven en ons niet te laten helpen”. Paus Franciscus, Toespraak, Panama, Tijdens de gebedswake met de jongeren (26 jan 2019)

Zijn vergeving en zijn redding zijn niet iets dat we hebben gekocht of dat we moeten verwerven met onze werken of onze inspanningen. Hij vergeeft ons en bevrijdt ons gratis. Zijn geven aan het kruis is iets dat zo groot is dat we het niet kunnen en niet moeten betalen, we moeten het alleen maar verwelkomen met enorme dankbaarheid en de vreugde om zoveel geliefd te zijn voordat we ons het kunnen voorstellen: “hij heeft ons eerst liefgehad” (1 Joh. 4, 19).

Jongeren die de Heer liefheeft, hoeveel bent u waard als u verlost bent door het kostbare bloed van Christus! Beste jonge mensen, jullie

“hebben geen prijs! U bent geen stukken om te verkopen op een veiling! Laat jezelf alsjeblieft niet kopen, laat je niet verleiden, laat je niet verslaven door ideologische kolonisaties die vreemde ideeën in je hoofd stoppen en uiteindelijk worden we sla-ven, afhankelijk, gefaald in het leven. U hebt geen prijs: u moet het altijd herhalen: ik ben niet geveild, ik heb geen prijs. Ik ben vrij, ik ben vrij! Word verliefd op deze vrijheid, die Jezus biedt “. Paus Franciscus, Toespraak, Onmtoeting van de jongeren met de Paus en de Synodevaders - Aula Paulus VI, Wij zijn: uniek, creatief, solidair (6 okt 2018)

Kijk naar de open armen van de gekruisigde Christus, laat jezelf altijd opnieuw worden gered. En wanneer u nadert om uw zonden te bekennen, gelooft u stellig in zijn genade die u bevrijdt van schuld. Overweeg zijn bloed dat met zoveel genegenheid is verspild en achtergelaten om er door gezuiverd te worden. Je kunt dus altijd opnieuw herboren worden.

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 2 november 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam