• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het doel en de specifiek opvoedkundige vorm van het grootseminarie eisen dat de kandidaten voor het priesterschap er intreden met een bepaalde voorafgaande opleiding. Deze opleiding bracht, althans tot voor enige decennia, geen bijzondere problemen mee, omdat de kandidaten voor het priesterschap toen gewoonlijk van de kleinseminaries kwamen en het christelijk leven van de kerkgemeenschap aan allen zonder onderscheid gemakkelijk een bescheiden christelijke lering en opvoeding bood.

De situatie is op vele plaatsen veranderd. Er is een sterk verschil tussen enerzijds de levensstijl en de elementaire voorbereiding van de jongens, adolescenten en jongeren, ook al zijn zij christen en soms betrokken in het leven van de Kerk, en anderzijds de levensstijl en de eisen van de vorming in het seminarie. In deze situatie vraag ik, samen met de Synodevaders, dat er een passende periode van voorbereiding voorafgaat aan de vorming in het seminarie: "Het lijkt nuttig dat er een periode van menselijke, christelijke, intellectuele en geestelijke voorbereiding is voor de kandidaten voor het grootseminarie. Deze kandidaten moeten bepaalde kwaliteiten hebben: een juiste bedoeling, een voldoende graad van menselijke rijpheid, een vrij ruime kennis van de geloofsleer, een bepaalde inleiding in de methoden van gebed en gewoonten die in de overeenstemming zijn met de christelijke traditie. Zij moeten ook de eigen gesteltenissen van hun landstreken hebben door middel waarvan het streven om God en het geloof te vinden wordt uitgedrukt Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 48". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 19

Voor de theologie is de "vrij ruime kennis van de geloofsleer" vereist, waarvan de Synodevaders spreken. Het is niet mogelijk een "intelligentia fidei" te ontwikkelen, als de "fides" niet inhoudelijk gekend wordt. Een leemte in dit opzicht zal gemakkelijker aangevuld kunnen worden door de komende Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

Terwijl de overtuiging van de noodzaak van een dergelijke voorbereiding die voorafgaat aan het grootseminarie, gemeengoed wordt, zijn er verschillende meningen over de inhoud en de kenmerken ofwel het voornaamste doel daarvan, namelijk of het geestelijke vorming moet zijn voor het onderkennen van de roeping, dan wel intellectuele culturele vorming. Men mag verder niet de vele en diepe verschillen vergeten die er bestaan niet alleen tussen de afzonderlijke kandidaten maar ook tussen de diverse streken en landen. Dat suggereert een fase van bestudering en experiment, opdat men op meer geschikte en doelmatige wijze de verschillende elementen van deze voorafgaande opleiding of "propedeutische periode" kan bepalen: de tijd, de plaats, de vorm, de thema's van die periode, welke overigens gecoƶrdineerd moet worden met de volgende periode van vorming in het seminarie.

Wat dit betreft herneem ik het verzoek dat de Synodevaders geformuleerd hebben en dat ik voorleg aan de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding: "De Synode vraagt dat de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding alle informatie over de eerste experimenten die uitgevoerd zijn of worden, verzamelt en te gelegener tijd meedeelt aan de bisschoppenconferenties." Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 19

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam