• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Iets gematigder, maar niet minder inconsequent zijn degenen die beweren, dat men weliswaar als particulier persoon zijn levensgedrag moet laten leiden door de goddelijke wetten, maar dat de staat dit niet behoeft te doen. Bij het staatsbestuur mag men volgens hen van Gods bevelen afwijken, en bij de wetgeving behoeft men daar in het geheel geen rekening mee te houden. Daaruit volgt de verderfelijke conclusie, dat er scheiding moet zijn van Kerk en staat.
Maar de ongerijmdheid van deze bewering is zonder moeite in te zien. Immers, de natuur zelf verkondigt luide, dat de leden van de maatschappij in haar een geschikte gelegenheid moeten vinden om eerzaam, d.i. volgens Gods wet te leven, want God is het beginsel van alle eerzaamheid en rechtvaardigheid. Maar dan is het toch zeker een geweldige tegenstrijdigheid, dat de staat zelf zich aan die wetten in het geheel niet zou storen, of zelfs iets zou voorschrijven, wat ermee in strijd zou zijn.
Verder, de overheden hebben tegenover de gemeenschap beslist de verplichting, door verstandige wetten te zorgen niet louter voor stoffelijke voordelen en belangen, maar vooral voor de goederen van de ziel. Welnu, tot vermeerdering van die goederen kan men zelfs geen beter middel uitdenken dan de wetten, die God tot oorsprong hebben. Degenen dus, die bij het staatsbestuur geen rekening willen houden met de goddelijke wetten, zijn schuld, dat het staatsgezag van het doel, waartoe het is ingesteld, en van het voorschrift van de natuurwet afdwaalt. Maar van nog meer belang is het volgende punt, waaraan wij meer dan eens hebben herinnerd. Het burgerlijk gezag heeft wel niet hetzelfde onmiddellijk doel als het geestelijk gezag, en bewandelt wel niet dezelfde wegen, maar toch kan het niet anders of beide machten zullen elkander bij de praktische uitoefening van tijd tot tijd ontmoeten. Immers, beide hebben dezelfde onderdanen, en het gebeurt niet zelden, dat beide, al is het niet onder hetzelfde opzicht, over dezelfde zaken te beslissen hebben. zo dikwijls dit nu praktisch voorkomt, zou het ontstaan van een conflict iets ongerijmds zijn en geheel in strijd met de wijze bedoelingen van God. Het is daarom nodig, dat er een ordelijke regeling bestaat, waardoor de aanleiding van strijd en conflict wordt weggenomen en een goede verstandhouding ontstaat. Men heeft deze goede verstandhouding niet ongeschikt vergeleken bij de vereniging van ziel en lichaam. Die verstandhouding is ten voordele voor beide partijen, terwijl scheiding vooral verderfelijk is voor het lichaam. Daarin sterft door die scheiding het leven af.

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam