• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
DEEL 1  -  DE LEER OMTRENT HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS
ARTIKEL 4  -  Aard en betekenis van Christus' koningschap:
het omvat een drievoudige macht, namelijk de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht

ARTIKEL 4 - Aard en betekenis van Christus' koningschap:
het omvat een drievoudige macht, namelijk de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht

Om nu de aard en de betekenis van deze heerschappij in het kort te verklaren, behoeft het nauwelijks gezegd, dat zij bestaat in een drievoudige macht, zonder welke een vorstenmacht nauwelijks denkbaar is. De aan de heilige Schrift ontleende en boven aangehaalde getuigenissen over de algemene heerschappij van onze Verlosser bewijzen juist dit meer dan afdoende en wij moeten dit dus als een geloofspunt aannemen: Christus is stellig aan de mensen gegeven, behalve als Verlosser op wie zij hun vertrouwen mogen stellen, tevens als Wetgever, wie zij moeten gehoorzamen. Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 51
En de Evangeliƫn geven niet zozeer het verhaal, dat Hij wetten heeft uitgevaardigd, als wel laten Hem gedurig wetgevend optreden; en van, al degenen, die deze geboden zullen onderhouden, zegt de goddelijke Meester telkens met wisselende uitdrukking, dat zij daardoor hun liefde jegens Hem zullen bewijzen en in Zijn genegenheid zullen blijven. Vgl. Joh. 14, 5 Vgl. Joh. 15, 10
Wat de rechterlijke macht betreft, geeft Jezus zelf te kennen, dat die Hem door Zijn Vader toegewezen is, want in Zijn antwoord aan de Joden; als zij Hem een verwijt maken van het schenden van de sabbatrust door de wonderbare genezing van een lamme, zegt Hij aldus: „De Vader immers oordeelt niemand, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven.” (Joh. 5, 22) En dat Hij de mensen al tijdens hun leven met het volste recht beloning en straffen uitdeelt, ligt daarin ook opgesloten, want dat is onafscheidelijk met oordelen verbonden.
Bovendien moeten wij aan Christus de uitvoerenderende macht toekennen; want aan Zijn bevel moeten allen noodzakelijk gehoorzamen, en wel onder bedreiging, dat Hij op de weerspannigen straffen zal toepassen, waaraan niemand zal kunnen ontkomen.

Document

Naam: QUAS PRIMAS
Over het feest van Christus Koning
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 11 december 1925
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 119, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: G.M. Versteegen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam