• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Elk afzonderlijk klooster van monialen of monastieke vrouwelijke Congregatie, conformeert zich volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en deze Instructie, aan het pauselijk slot, of definieert het slot in de Constituties of in een ander wetboek van het eigen recht, waarbij het eigen karakter van het instituut gerespecteerd wordt. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 31

De diocesane Bisschop of de religieuze Ordinaris ziet toe op de naleving van het slot in de kloosters die aan hun respectievelijke zorg zijn toevertrouwd, en helpt de Overste, aan wie de onmiddellijke toepassing van de slotbepalingen is toevertrouwd.

In afwijking van hetgeen in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
is bepaald, zijn de diocesane Bisschop en de religieuze Ordinaris niet betrokken bij het verlenen van dispensatie voor het slot. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

In afwijking van het in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalde, berust de ontheffing van het slot uitsluitend bij de Hogere Overste die, indien deze ontheffing langer duurt dan vijftien dagen, deze slechts kan verlenen met toestemming van haar Raad. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

De beperking in de Instructie Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Verbi Sponsa, Ecclesia
Instructie over het contemplatieve leven en het clausuur van monialen (13 mei 1999)
Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Instructie over het contemplatieve leven en het clausuur van monialen, Verbi Sponsa, Ecclesia (13 mei 1999), 17. “Er moet op gewezen worden dat de norm van c.665, §1, over het verblijven buiten het instituut, niet geldt voor slotzusters.” Verbi Sponsa, n. 17, §2. is ingetrokken; om een goede reden kan de Hogere Overste, volgens de norm van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, met instemming van haar Raad, en na het advies van de diocesane Bisschop of de bevoegde religieuze Ordinaris ingewonnen te hebben, aan een plechtig geprofeste zuster absentie toestaan voor een periode van ten hoogste een jaar.

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, kan de Hogere Overste, met toestemming van haar Raad, aan een moniale die plechtige geloften heeft afgelegd, een indult van exclaustratie verlenen voor de duur van maximaal één jaar, met de toestemming van de Ordinaris van de plaats waar de zuster zal verblijven, en na het advies van de diocesane Bisschop of van de bevoegde religieuze Ordinaris te hebben ontvangen. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, kan de Presidente van de Federatie aan een moniale met plechtige geloften van een klooster van de Federatie een verlenging van het indult tot exclaustratie toestaan met de instemming van haar Raad, voor een periode van niet meer dan twee jaar. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

Voor deze verlenging moet de Presidente van de Federatie, vooraleer zij de zaak voorlegt aan de Federale Raad:

  • het schriftelijk advies inwinnen van de Overste van de plechtig geprofeste moniale die om de verlenging van het indult vraagt,
  • die het met de raad van het klooster collegiaal heeft overlegd,
  • met de voorafgaande toestemming van de plaatselijke Ordinaris van de plaats waar de zuster zal wonen,
  • en na het advies te hebben ingewonnen van de diocesane Bisschop of van de bevoegde religieuze Ordinaris.

Elke verdere verlenging van het indult tot exclaustratie is uitsluitend voorbehouden aan de Heilige Stoel. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 686. §1

Tijdens de canonieke visitatie dienen de Visitatoren na te gaan of alle elementen die eigen zijn aan het contemplatieve leven zoals beschreven in de Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 12-35 in acht worden genomen, met bijzondere aandacht voor het aspect van de afzondering van de wereld.

De Kerk, die de roeping van de monialen zeer hoog acht, bemoedigt de monialen om de geest en de discipline van het slot getrouw en met verantwoordelijkheidszin te beleven, om in de gemeenschap een vruchtbare en integrale oriëntatie op de contemplatie van de Ene en Drie-Ene God te bevorderen.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam