• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het beheer van de Federatie is toevertrouwd aan de Federale Econome, verkozen door de Federale Vergadering voor zes jaar.

De Federale Econome is verantwoordelijk voor de uitvoering van wat door de Federale Raad is vastgesteld en werkt in het kader van de canonieke visitatie samen met de Presidente van de Federatie om het financiële verslag van de afzonderlijke kloosters te verifiëren, waarbij zij de positieve en kritieke aspecten van de kloosters opmerkt, gegevens die in het eindverslag van de visitatie moeten worden opgenomen.

De Federale Secretaris wordt gekozen door de Presidente van de Federatie en blijft in functie voor een periode van zes jaar; deze functie kan worden uitgeoefend door één van de Federale Raadsleden.

De Federale Secretaris verblijft, indien mogelijk, in het klooster dat gekozen is als de wettelijke zetel van de Federatie en bewaart daar de documenten en houdt het archief van de Federatie bij.

Op aanwijzing van de President van de Federatie stelt de Federale Secretaris de agenda op en roept zij de Federale Raad bijeen, waarbij zij optreedt als actuaris.

De Federale Secretaris bereidt, volgens de aanwijzingen van de Presidente van de Federatie, de Federale Vergadering voor.

De Federale Vormingsverantwoordelijke Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 41. art. 3 §7 wordt ad nutum benoemd door de Presidente van de Federatie met de instemming van de Federale Raad. De Federale vormingsverantwoordelijke kan om zwaarwegende redenen door de Presidente van de Federatie, met de instemming van dezelfde Raad, uit haar ambt worden ontheven.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam