• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Federale Raad bestaat uit vier raadsleden die door de Federale Vergadering gekozen worden uit alle plechtig geprofeste monialen van de kloosters van de Federatie en blijft in functie voor een periode van zes jaar.

De Federale Raad is bevoegd voor hetgeen hem door deze Instructie wordt toegeschreven Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §3 en voor hetgeen in de statuten kan worden bepaald; de Presidente van de Federatie kan de raad evenwel raadplegen wanneer zij dit nodig acht.

De Federale Raad wordt na elke canonieke visitatie door de Presidente van de federatie geraadpleegd, alvorens aan de Hogere Overste van het klooster schriftelijk de beste oplossingen te bezorgen voor de gevallen en situaties die tijdens het bezoek aan het licht kwamen.

De Federale Raad brengt advies uit over de keuze van het tijdstip en de meest geschikte plaats om de specifieke vormingscursussen te organiseren voor de vormingsverantwoordelijken en hun medewerksters, alsook voor hen die de dienst van het gezag uitoefenen.

De Federale Raad werkt met de voorzitter van de Federatie samen bij de opstelling van het verslag over de toestand van de Federatie en van de afzonderlijke kloosters, dat aan het einde van de termijn van zes jaar aan de Heilige Stoel moet worden toegezonden.

De Federale Raad wordt door de Presidente van de Federatie geraadpleegd alvorens de aanvraag tot affiliatie of opheffing van een klooster bij de Heilige Stoel in te dienen.

De Federale Raad moet zijn instemming verlenen met de keuze van de Federale Vormingsverantwoordelijke, die de gezamenlijke initiële vorming uitvoert en coördineert. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 41. art. 3, §37 Evenzo moet zij, in ernstige gevallen, haar instemming geven om de Federale Vormingsverantwoordelijke te ontslaan.

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, is de instemming van de Federale Raad vereist voor het verlenen van een indult voor exclaustratie van een moniale met plechtige geloften, na het jaar dat door de Hogere Overste van het klooster was toegekend, met een maximum van drie jaar. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

De Federale Raad moet instemmen met het verzoek om verlenging van het exclaustratie-indult van een moniale met plechtige geloften, dat bij de Heilige Stoel moet worden aangevraagd. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader. Alvorens de zaak voor te leggen aan de Federale Raad, moet de Presidente van de Federatie het schriftelijke advies inwinnen van de Hogere Overste van de plechtig geprofeste moniale die om verlenging van het indult vraagt, door de Raad van het klooster collegiaal uitgesproken; de toestemming verkrijgen van de plaatselijke Ordinaris waar de zuster zal moeten wonen; en advies verkregen hebben van de diocesane Bisschop of de bevoegde religieuze Ordinaris.

De Federale Raad neemt de functies van de Raad van een autonoom klooster op zich wanneer deze, door affiliatie, aan de Presidente van de Federatie wordt toevertrouwd in het kader van de begeleiding van het proces van revitalisering of de opheffing van een klooster. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §7

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam