• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de autonomie van het leven gedeeltelijk in gevaar is, kan affiliatie een mogelijkheid zijn voor herstel en wedergeboorte. Als de situatie van onvermogen onomkeerbaar is, vormt het opheffen van het klooster, hoe pijnlijk ook, de oplossing.

Een klooster van monialen dat er niet in slaagt om het bijzondere publieke getuigenis dat het aan Christus en de Kerk zijn bruid verschuldigd is, niet kan uitdrukken overeenkomstig de contemplatieve aard en de doelstelling van het Instituut, moet worden opgeheven, rekening houdend met het nut voor de Kerk en voor het Instituut waartoe het klooster behoort.

In deze gevallen komt het aan de Heilige Stoel toe om te beoordelen of het opportuun is een ad-hoc commissie op te richten, samengesteld uit de Ordinaris, de Presidente van de Federatie, de Federatieve Assistent en de Hogere Overste van het klooster. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 36. art. 8, §2

Onder de criteria die kunnen bijdragen tot het bepalen van een oordeel over het op heffen van een klooster, moeten, na alle omstandigheden te hebben onderzocht, de volgende punten als geheel worden overwogen: het aantal monialen, de hoge leeftijd van de meerderheid van de leden, of men werkelijk in staat is het bestuur en vorming te verzorgen, het ontbreken van kandidaten gedurende een aantal jaren, het gebrek aan de nodige vitaliteit in het beleven en overdragen van het charisma in dynamische trouw. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 36. art. 8, §2 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 36-37

Een klooster van monialen kan slechts door de Heilige Stoel worden opgeheven, na advies van de diocesane bisschop Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 616. §1 en §4 en, indien opportuun, na advies van de Presidente van de Federatie, de Religieuze Assistent en de religieuze Ordinaris, indien het klooster geassocieerd is volgens de normen van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

De bezittingen van het opgeheven klooster komen, met respect voor de wil van de stichters en schenkers, de overblijvende zusters toe , en gaan proportioneel naar de kloosters die overblijvende zusters opnemen, tenzij de Heilige Stoel anders besluit, die in individuele gevallen kan beschikken dat een deel van de bezittingen zal worden geschonken aan liefdadigheid, aan de particuliere Kerk binnen de grenzen waarvan het klooster gelegen is, aan de Federatie of aan het “Fonds voor de monialen”. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 616. §2

Bij de opheffing van klooster dat geheel heeft opgehouden te bestaan, als er geen overblijvende monialen zijn, gaat de bestemming van het vermogen van het opgeheven klooster, behoudens andersluidende bepaling van de Heilige Stoel Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 616. §2, overeenkomstig het canoniek en het burgerlijk recht, naar de respectieve hogere rechtspersoon, dat wil zeggen de Federatie van kloosters of naar een ander verband van gelijkaardige kloosters of naar de vrouwelijke monastieke Congregatie.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam