• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle vrouwelijke kloosters zijn, zonder afbreuk te doen aan de interne autonomie Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 586. c.586 CIC en de eventuele externe exemptie Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 591, onderworpen aan de diocesane bisschop, die pastorale zorg draagt in de volgende gevallen:

  1. de gemeenschap van het vrouwenklooster is onderworpen aan de gezag van de bisschop Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 678. §1, aan wie zij toegewijd respect en eerbied moet geven in de uitoefening van de publieke eredienst, de zielzorg Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 392.680 en de vormen van apostolaat die met hun eigen aard overeenkomen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 394.673.674.612;
  2. de diocesane bisschop Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 683. §2 kan, bij gelegenheid van de pastorale visitatie of andere vaderlijke bezoeken en indien noodzakelijk, zelf passende maatregelen nemen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1320 wanneer hij vaststelt dat er misstanden zijn en nadat oproepen aan de Hogere Overste geen effect hebben gehad;
  3. de diocesane bisschop intervenieert bij de oprichting van het klooster door schriftelijke toestemming te geven voordat de toestemming van de Apostolische Stoel wordt gevraagd Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 609;
  4. De diocesane bisschop als plaatselijk Ordinaris, intervenieert bij de benoeming van de cappellanus Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 567 en, nog steeds als plaatselijk Ordinaris, door de goedkeuring van gewone biechtvaders.  Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 630. §3 Alles moet gebeuren “rekening houdend met het eigen charisma en de noden van het zusterlijk leven in gemeenschap” Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 44. art. 6, §2;
  5. De diocesane bisschop intervenieert bij de opheffing van het klooster door zijn mening te geven Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 616. §1;
  6. een geëxclaustreerde moniale richt zich tot de diocesane Bisschop, als de plaatselijke Ordinaris, en naar haar oversten; zij blijft van hen afhankelijk en onder hun zorg Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 687;
  7. het komt de diocesane Bisschop toe om, om een gerechtvaardigde reden, de clausuur binnen te gaan en, met de toestemming van de Hogere Overste, andere mensen binnen te laten. Gedeeltelijke derogatie van c.667, §4 CIC goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 667. §4

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam