• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, is, voor de geldigheid van de vervreemding en van elke andere verrichting waardoor het patrimonium van het klooster zou kunnen beschadigd worden, en afhankelijk van de waarde van de verkoop en de transactie, schriftelijke toestemming van de Hogere Overste met de toestemming van de Raad of het conventskapittel vereist, en het oordeel van de Presidente van de Federatie. Afwijking goedgekeurd door de Heilige Vader..

Wat betreft de vrouwelijke kloosters die aan het bijzondere toezicht van de diocesane Bisschop zijn toevertrouwd: dit komt tot uitdrukking in de verhouding met de monastieke gemeenschap, vooral in de gevallen zoals vastgesteld door het universele recht, volgens hetwelke de diocesane Bisschop:

 1. het Conventueel Kapittel voorzit dat de Hogere Overste kiest Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 625. §2
 2. de canonieke visitatie van het klooster verricht, ook waar het de interne indisciple Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 628. §2 n. 1 betreft, rekening houdend met de bepalingen van deze instructie
 3. als plaatselijke Ordinaris, het financiële jaarverslag over het economisch beheer van het klooster onderzoekt Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 637
 4. in afwijking van Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  , als plaatselijke Ordinaris zijn schriftelijke toestemming geeft voor bepaalde handelingen van beheer, waar het eigen recht dit voorschrijft Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader. 
 5. het indult bevestigt voor het definitieve uittreden uit het klooster, dat door de Hogere Overste met instemming van haar Raad aan een tijdelijke geprofeste zuster is verleend Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 688. §2
 6. het decreet uitvaardigt tot wegzending van een moniale, zelfs indien zij slechts tijdelijke geloften heeft afgelegd Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 699. §2 .

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, hebben de Presidente van de Federatie en de Federale Raad voor de geldigheid van de vervreemding van de goederen van de opgeheven kloosters, boven de waarde van het te vervreemden goed, altijd en uitsluitend schriftelijke toestemming van de Heilige Stoel nodig. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam