• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volwassen catechumenen vertolken zelf wat zij als gave van de Kerk willen ontvangen. Kindjes worden door ouders en peetouders voorgesteld. Het gesprek met hen drukt de wil uit om de kleinen te dopen en vanwege de Kerk de bedoeling om dat te vieren. “Dit alles wordt overigens zinvol uitgedrukt wanneer de priester en de ouders het kind op het voorhoofd een kruisje geven.” Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973). n. 16 “Het kruisteken, waarmee de viering begint, drukt het stempel van Christus op degene die Hem zal toebehoren, en duidt de genade van de verlossing aan die Christus door zijn kruis voor ons heeft verworven.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1235 In de liturgie tekenen we de kindjes met het kruisteken. Hier wil ik terugkomen op een onderwerp waarover ik het reeds had. Zijn onze kinderen in staat het kruisteken behoorlijk te maken? Vaak heb ik gezien dat kinderen niet weten hoe het kruisteken te maken. Jullie, ouders, grootouders, peters en meters moeten de kinderen leren het kruisteken goed te maken. Het is immers herhalen wat bij het Doopsel werd gedaan. Verstaan jullie dat? De kinderen leren het kruisteken goed te maken. Als ze het als kinderen leren, zullen het later, als groten, ook goed doen.

Het kruis is het onderscheidingsteken dat toont wie we zijn. Ons spreken, denken, kijken, werken staat onder het teken van het kruis, onder het teken van de liefde van Jezus tot het einde toe. Kindjes worden op het voorhoofd getekend. Volwassen catechumenen worden tevens op hun zintuigen getekend en wel met deze woorden: “Ontvang het teken van het kruis op je oren om de stem van de Heer te aanhoren”; “op je ogen om de glans van Gods gelaat te aanschouwen”; “op je mond om te antwoorden op het woord van God”; “op je borst, opdat Christus door het geloof in je hart mag wonen”; “op je schouders om het zachte juk van Christus te dragen.” Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Ritus van de christelijke initiatie der volwassenen, Orde van dienst van het Doopsel van volwassenen. n. 85 Christenen worden we in de mate dat het kruis in ons aanwezig is als een kenteken van Pasen Vgl. Openb. 14, 1 Vgl. Openb. 22, 4 , waardoor, ook uiterlijk, de christelijke levenswijze zichtbaar wordt. Het kruisteken maken wanneer we ontwaken, vóór de maaltijden, in gevaar, als bezwering van het kwaad, alvorens in te slapen, betekent: aan onszelf en aan wie wij toebehoren duidelijk maken wie wij willen zijn. Daarom is het zo belangrijk aan kindjes te leren het kruisteken behoorlijk te maken. En zoals we het doen bij het binnenkomen in het kerkgebouw, zo kunnen we het ook thuis doen. Een kleine hoeveelheid wijwater volstaat – sommige gezinnen doen dat – om, wanneer we weggaan of thuiskomen, het kruisteken met gewijd water te maken, gedenkend dat we gedoopten zijn. Ik herhaal nogmaals, niet vergeten de kindjes te leren het kruisteken behoorlijk te maken.

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks: Catecheses over het H. Doopsel

Document

Naam: H. DOOPSEL 2. - TEKEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 18 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam