• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Romeins en universeel

Ik zou alleen kort willen ingaan op drie of vier punten, die in mijn geheugen bijgebleven zijn.

U hebt het gehad over deze onderlinge binding van "Romeins" en "universeel". Dit lijkt me zeer belangrijk. Aan de ene kant is deze een echte plaatselijke Kerk, die als zodanig behoort te leven. Er zijn mensen die lijden, leven, willen geloven of niet kunnen geloven. Hier behoort de Kerk van Rome in de parochies te groeien, met haar zware verantwoordelijkheid tegenover de wereld, want ze draagt deze lastgeving van "voorbeeldigheid" met zich mee, opdat in de Kerk van Rome het gelaat van de Kerk als zodanig zichtbaar is, als model voor de overige plaatselijke Kerken. Om een model te kunnen zijn, dienen wij zelf een plaatselijke Kerk te zijn, die zich dagelijks inzet in de nederige werkzaamheden, die als een verplichting gebonden zijn aan het feit dat men Kerk is, in een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd.

U hebt het gehad over de parochie als een basisstructuur, die door de bewegingen verrijkt en geholpen wordt. Het lijkt me dat juist tijdens het pontificaat van Paus Johannes Paulus II een vruchtbare samenhang is ontstaan tussen het blijvende onderdeel dat de parochiestructuur is, en het – om zo te zeggen – "charismatische" onderdeel, dat nieuwe initiatieven, nieuwe inspiraties, nieuwe vormen van bezieling biedt. Onder de wijze leiding van de Kardinaal-Vicaris en van de hulpbisschoppen kunnen alle pastoors samen echt de verantwoordelijkheid dragen van de groei van de parochie, door alle elementen op te nemen die kunnen ontstaan uit de bewegingen en uit het reële, alledaagse leven van de Kerk in de verschillende dimensies.

Ik wou het echter ook hebben over deze binding van "Romeins" en "universeel". Één van onze medebroeders heeft ons herinnerd aan onze verantwoordelijkheid jegens Afrika. Wij hebben gezien, dat Afrika in Rome aanwezig is; zowel als India, evenals het heelal. Deze aanwezigheid van onze broeders verplicht ons om niet alleen aan onszelf te denken; wij dienen, in dit stadium van de geschiedenis, in al deze omstandigheden die ons bekend zijn, de aanwezigheid van de overige Continenten te voelen. Mij lijkt dat wij op dit ogenblik een bijzondere verantwoordelijkheid dragen jegens Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar het Christendom – met uitzondering van de Filipijnen – een kleine minderheid is. Het groeit weliswaar in India, waar het zicht profileert aan een kracht voor de toekomst. Daarom denken wij ook juist aan deze verantwoordelijkheid. Afrika biedt een enorm potentieel; de mensen daar zijn zeer edelmoedig; hun levende geloof is indrukwekkend. We moeten echter toegeven dat Europa niet alleen het geloof in Christus heeft geëxporteerd, maar ook alle ondeugden van het Oude Continent. Het heeft de hang naar corruptie geëxporteerd, tevens het geweld dat tegenwoordig Afrika verwoest. Wij dienen dus te erkennen, dat het onze verantwoordelijkheid is, ervoor te zorgen, dat het geloof dat wij exporteren – dat de intieme verwachtingen van elk mens bevredigt – sterker moge zijn dan de eigen ondeugden die Europa exporteert. Dit lijkt me een grote verantwoordelijkheid. Wapenen worden nog steeds verhandeld. De schatten van deze aarde worden uitgebuit. Des te meer dienen wij Christenen van alles te doen opdat het geloof daar aankomt, en samen met het geloof de kracht om weerstand aan die ondeugden te bieden, de kracht om opnieuw een christelijk Afrika op te bouwen, dat een gelukkig Afrika zal zijn, een groot Continent van het nieuwe humanisme.

Document

Naam: TOT DE CLERUS VAN ROME
Ontmoeting in de basiliek St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Nummering van de redactie
Bewerkt: 14 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam