• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GERENTES AD VOS
Over de wijdingsvolmacht van de priester - Aan de Abt van het Cistercienserklooster Altzelle in Saksen

Wij, die voor jullie en jullie klooster het gevoel van vaderlijke liefde voelen, richten ons graag op jullie voordelen en vooral stemmen wij gemakkelijk in met die verzoeken van jullie, waarmee tegemoetgekomen wordt aan jullie schade. Daardoor komt het dat wij jullie en het klooster zelf een voorrecht van genade en eer willen toekennen, en aan jou, zoon abt, geven wij de toestemming en de mogelijkheid krachtens Apostolisch gezag op grond van voorliggend (schrijven), zo vaak als dit van nu af voor een tijdspanne van vijf jaar gepast zal zijn, om de afzonderlijke kerken die gezamenlijk of gedeeltelijk vallen onder het afdrachts-, het verlenings-, voordrachts- of welk ander beschikkingsrecht dan ook van jou en van het Convent van de jouwen en de leden van het genoemde klooster die zich in het bisdom Meissen bevinden en hun kerkhoven, die door bloed of zaad bevlekt zijn, weer te verzoenen en om aan de afzonderlijke monniken in hetzelfde klooster en de personen die aan jou als abt zijn onderworpen ook alle heilige wijdingen toe te dienen, zonder dat de toestemming van de lokale bisschop hiervoor vereist is, en zonder dat de Apostolische constituties en regels en de overige tegengestelde beschikkingen hieraan in de weg staan. Vgl. Paus Bonifatius IX, Bul, Over de wijdingsvolmacht van een priester - Aan het klooster St. Osyth in Essex, Sacrae Religionis (1 feb 1400) Vgl. Paus Bonifatius IX, Bul, Over de wijdingsvolmacht - Aan het klooster St. Osyth in Essex, Apostolicae Sedis (6 feb 1403) Vgl. Paus Innocentius VIII, Bul, Aan Jean de Cirey, Abt van het klooster Cîteaux, diocees Châlon-sur-Saône, Exposcit tuae devotionis (9 apr 1489)

Document

Naam: GERENTES AD VOS
Over de wijdingsvolmacht van de priester - Aan de Abt van het Cistercienserklooster Altzelle in Saksen
Soort: Paus Martinus V - Bul
Auteur: Paus Martinus V
Datum: 16 november 1427
Copyrights: © 2018, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam