• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET DOOPSEL: FEESTDAG VAN DE GROTE VERGEVING
Feest van de Doop van de Heer (Jaar B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Het feest van de Doop des Heren rondt vandaag de Kersttijd af en nodigt ons uit aan ons doopsel te denken. Jezus heeft het doopsel willen ontvangen dat Johannes de Doper predikte en in de Jordaan toediende. Het ging om een doopsel van boete: wie het ontving, drukte het verlangen uit van zonden gezuiverd te worden en met Gods hulp een nieuw leven te beginnen.

Zo begrijpen wij Jezus’ grote nederigheid, dat Hij die zonder zonde was, met de boetelingen in de rij wou staan en desondanks in het water van de rivier gedoopt wou worden. Welke nederigheid van Jezus! Zo manifesteert Hij wat wij met Kerstmis gevierd hebben: Jezus’ beschikbaarheid om zich onder te dompelen in de stroom van de mensheid, de tekorten en zwakheden van de mensen op zich te nemen, hun verlangen te delen naar bevrijding van al wat van God verwijdert en van de broeders vervreemdt. Zoals in Bethlehem, houdt God zich ook aan de oever van de Jordaan, aan Zijn belofte om het lot van de mensheid op zich te nemen, en Jezus is daarvan het tastbaar en definitief teken. Hij heeft ons allemaal op zich genomen, Hij belast zich met ons allemaal, in ons leven, in onze dagen.

Het Evangelie van vandaag benadrukt dat Jezus, “uit het water opsteeg, de Hemel zag openscheuren en de Geest als een duif op zich zag neerdalen.” Vgl. Mc. 1, 10 De Heilige Geest, die sinds het begin van de schepping aan het werk was en Mozes en het volk in de woestijn geleid had, daalt nu in heel Zijn volheid over Jezus neer, om Hem de kracht te geven Zijn zending in de wereld t voltrekken. Het is de Geest die Jezus’ doopsel, evenals het onze bewerkt. Hij opent de ogen van ons hart voor de waarheid, voor heel de waarheid. Hij stuwt ons leven voort op het pad van de liefde. De Geest is de gave die de Vader aan ieder van ons geeft op de dag van ons doopsel. De Geest geeft de tederheid van Gods vergeving door. Hij, de Heilige Geest, is ook degene die het openbarend woord van de Vader laat weerklinken: “Gij zijt Mijn Zoon” (Mc. 1, 11).

Het feest van Jezus’ doopsel nodigt elke Christen uit zich zijn eigen Doopsel te herinneren. Ik kan u niet vragen of u zich nog de dag van uw Doopsel herinnert, want de meesten onder u waren nog een kind, zoals ik; wij werden als kind gedoopt. Maar ik stel u een andere vraag: kent u de datum van uw Doopsel? Weet u op welke dag u gedoopt werd? Denk daar eens over na. En als u de datum niet kent of vergeten bent, vraag dan als u terug thuis bent, aan uw mama, grootmoeder, oom, tante, grootvader, peter of meter: welke datum? Wij moeten die datum steeds onthouden, want het is een feestdag, de datum waarop onze heiliging begon, de datum waarop de Vader ons de Heilige Geest gaf die ons stuwt om op weg te gaan, de datum van de grote vergeving. Vergeet het niet: wat is de datum van mijn Doopsel?

Laten wij de moederlijke bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria afsmeken opdat alle Christenen steeds meer de gave van het Doopsel zouden begrijpen en er coherent naar leven, getuigend van de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Document

Naam: HET DOOPSEL: FEESTDAG VAN DE GROTE VERGEVING
Feest van de Doop van de Heer (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam