• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONZE HOUDING TEGENOVER JEZUS: GEESTDRIFTIG ZOEKEN, ONVERSCHILLIGHEID OF ANGST?
Hoogfeest van Epifanie / de Openbaring van de Heer / Driekoningen - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, zalige hoogdag!

Vandaag stelt het Evangelie Vgl. Mt. 2, 1-12 ons op het feest van Epifanie drie houdingen voor waarmee Jezus’ komst en Zijn openbaring aan de wereld onthaald wordt. De eerste houding is: zoeken, geestdriftig zoeken; de tweede is: onverschilligheid; de derde: angst.

Geestdrift zoeken. De Wijzen aarzelen niet op weg te gaan om de Messias te zoeken. In Jeruzalem aangekomen, vragen zij: “Waar is de pas geboren koning der Joden? Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen” (Mt. 2, 2). Zij hebben een lange reis gemaakt en proberen nu met grote geestdrift de plaats te vinden waar de pas geboren Koning zich bevindt. In Jeruzalem richtten zij zich tot koning Herodes, die aan de hogepriesters en Schriftgeleerden vraagt zich te informeren over de plaats waar de Messias moest geboren worden.

Tegenover deze geestdriftige zoektocht van de Wijzen, staat de tweede houding: de onverschilligheid van de hogepriesters en Schriftgeleerden. Zij nestelen zich in hun gerieflijke positie. Zij kennen de Schriften en zijn in staat het juiste antwoord te geven over de plaats van geboorte: “Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet” (Mt. 2, 5). Zij weten het maar doen geen moeite om de Messias op te zoeken. Bethlehem is op enkele kilometer afstand, maar zij verroeren geen vin.

De derde houding, die van Herodes is nog negatiever: angst. Hij is bang dat dit Kind hem van zijn macht berooft. Hij roept de Wijzen, laat zich vertellen wanneer de ster hun verschenen is en stuurt hen naar Bethlehem met de woorden: “gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind” (Mt. 2, 7-8). In feite, wou Herodes niet gaat en Jezus niet aanbidden. Herodes wil niet weten waar het Kind zich bevindt om het te aanbidden, maar om het uit de weg te ruimen, want hij beschouwt het als een rivaal. En kijk goed: angst leidt altijd naar hypocrisie. Zo zijn schijnheiligen omdat zij bang zijn in hun hart.

Het zijn de drie houdingen die wij in het Evangelie vinden: het geestdriftig zoeken van de Wijzen, de onverschilligheid van de hogepriesters en Schriftgeleerden, van degenen die theologie kennen; en de angst van Herodes. Ook wij moeten nadenken en kiezen: welke houding van de drie aan te nemen? Wil ik mij haasten naar Jezus? “Maar Jezus zegt mij niets … ik blijf rustig …” Of ben ik bang van Jezus en zou ik Hem weg willen uit mijn hart?

Egoïsme kan ertoe aanzetten de komst van Jezus in zijn leven als een bedreiging te zien. Dan probeert men Jezus’ boodschap weg te laten of het zwijgen op te leggen. Wanneer men menselijke ambitie, de gerieflijkste perspectieven, neigingen tot kwaad involgt, wordt Jezus als een hindernis gezien.

Trouwens, de bekoring van onverschilligheid is ook altijd aanwezig. Wetend dat Jezus de Redder is – de onze, die van ons allemaal – verkiest men te leven alsof Hij niet bestond: in plaats van zich te gedragen in overeenstemming met zijn christelijk geloof, volgt men de principes van de wereld die aansporen om te voldoen aan de neiging tot arrogantie, de honger naar macht en rijkdom.

Wij zijn integendeel geroepen het voorbeeld van de Wijzen te volgen: geestdriftig op zoek te gaan, bereid zich moeite te geven om Jezus in ons leven te ontmoeten. Hem zoeken om Hem te aanbidden, om te erkennen dat Hij onze Heer is, Degene die de ware weg aanwijst die moet gevolgd worden. Als wij die houding hebben, redt Jezus ons werkelijk en kunnen wij een mooi leven leiden, kunnen wij groeien in geloof, hoop en liefde voor God en onze broeders.

Roepen wij de voorspraak in van de Allerheiligste Maagd Maria, ster van de mensheid die op pelgrimstocht is in de tijd. Moge elke mens met Haar moederlijke hulp Christus, het Licht van waarheid bereiken, en moge de wereld vooruitgang maken op de weg van gerechtigheid en vrede.

Document

Naam: ONZE HOUDING TEGENOVER JEZUS: GEESTDRIFTIG ZOEKEN, ONVERSCHILLIGHEID OF ANGST?
Hoogfeest van Epifanie / de Openbaring van de Heer / Driekoningen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam