• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARIA, VOORSPREEKSTER TUSSEN JEZUS EN DE MENSEN
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis - Wereld Vrede Dag - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Op de eerste bladzijde van de kalender van het nieuwe jaar dat de Heer ons geeft, plaatst de Kerk als een prachtig licht, het liturgische hoogfeest van de Heilige Moeder van God. Op deze eerste dag van het burgerlijk jaar, richten wij de ogen op Haar, om onder Haar moederlijke bescherming terug de weg op te nemen in het spoor van de tijd.

Het Evangelie van vandaag Vgl. Lc. 2, 16-21 brengt ons terug naar de stal in Bethlehem. De herders komen gehaast toe en vinden Maria, Jozef en het Kind; en zij geven de boodschap door die zij van de engelen kregen, namelijk dat de pasgeborene de Redder is. Iedereen is verwonderd, terwijl “Maria al deze dingen in haar hart bewaarde en ze overwoog” (Lc. 2, 19). De Maagd doet ons begrijpen hoe het Kerstgebeuren moet ontvangen worden: niet oppervlakkig maar in het hart. Zij wijst ons de ware manier aan om Gods gave te ontvangen: in het hart bewaren en overwegen. Een uitnodiging aan ieder van ons om te bidden terwijl we deze gave, Jezus zelf, beschouwen en genieten.

Het is door Maria dat de Zoon van God de lichamelijkheid aanneemt. Maar het moederschap van Maria beperkt zich niet daartoe: door Haar geloof, is Zij ook de eerste leerling van Jezus en dat verruimt Haar moederschap. Het zal het geloof van Maria zijn, dat in Kana het eerste wonderbare teken veroorzaakt en bijdraagt om het geloof van de leerlingen te wekken. Met hetzelfde geloof is Maria aan de voet van het kruis aanwezig en ontvangt Zij de apostel Johannes als zoon; en tenslotte wordt Zij na de verrijzenis, de biddende Moeder van de Kerk over wie de Heilige Geest op Pinksteren met kracht neerdaalt.

Als Moeder heeft Maria een heel bijzondere taak, Zij plaatst zich tussen Haar Zoon Jezus en de mensen in de realiteit van hun tekorten, behoeften en lijden. Zij spreekt ten beste, in het besef dat Zij als moeder de noden van de mensen bij Haar Zoon kan, of eerder moet brengen, vooral van de zwaksten en meest noodlijdenden. Het is aan die mensen dat het thema gewijd is van de Werelddag voor de Vrede die wij vandaag vieren: “Paus Franciscus - Boodschap
Migranten en vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek naar vrede
51e Wereld Vrede Dag - 2018
(13 november 2017)
”. Dat is de leuze van deze dag. Ik verlang nogmaals de stem te zijn van onze broeders en zusters die om vrede smeken voor hun toekomst. Voor deze vrede, die ieders recht is, zijn velen van hen bereid hun leven te riskeren met een reis die in de meeste gevallen lang en gevaarlijk is, en zich moeite te getroosten en lijden. Vgl. Paus Franciscus, Boodschap, 51e Wereld Vrede Dag - 2018, Migranten en vluchtelingen: mannen en vrouwen op zoek naar vrede (13 nov 2017), 1

Doven wij de hoop in hun hart niet; verstikken wij hun verwachtingen naar vrede niet! Het is belangrijk dat iedereen, burgerlijke, educatieve, caritatieve en kerkelijke instellingen, zich engageren om aan vluchtelingen, migranten en iedereen, een vredevolle toekomst te waarborgen. Moge de Heer ons verlenen, dat wij ons in dit nieuwe jaar edelmoedig inzetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld. Ik nodig u uit daarvoor te bidden, terwijl ik het jaar 2018 dat pas begonnen is, samen met u toevertrouw aan Maria, de Moeder van God en onze Moeder. De oude Russische monniken, mystieken, zeiden dat men zich in tijden van geestelijke verwarring moet verzamelen onder de mantel van de Heilige Moeder van God. Bidden wij zoals zij het ons leerden, denkend aan de vele onrust van vandaag en vooral aan de migranten en vluchtelingen:

“Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, 
heilige Moeder van God, 
wijs onze gebeden niet af 
als wij in nood zijn, 
maar verlos ons uit alle gevaren, 
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.”.

 

Document

Naam: MARIA, VOORSPREEKSTER TUSSEN JEZUS EN DE MENSEN
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis - Wereld Vrede Dag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam