• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op gelijke wijze wordt, door de gave van de volharding Canon 16, waarvan geschreven staat, "Hij die heeft volgehouden tot het einde, zal gered zijn" (Mt. 10, 22)(Mt. 24, 13) (wat immer van geen ander verkregen kan worden, tenzij van Hem die machtig is, hem, die staat, te ondersteunen Vgl. Rom. 14, 4 en hem die valt, weer op te richten) niemand, op zekere wijze iets door absolute zekerheid beloofd, ofschoon allen door de hulp van God, vaste hoop moeten verzamelen en bewaren. Zoals God immers, tenzij zij zelf zijn eigen genade verspeeld hebben, het goede werk begint, zo vervolmaakt Hij het Vgl. Fil. 1, 6 , Hij die zowel het willen als het volbrengen bewerkt. Vgl. Fil. 2, 13 Canon 22

Niettemin, die denken te staan, zien toe dat zij niet vallen Vgl. 1 Kor. 10, 12 en met vrees en sidderen zullen zij hun heil bewerken Vgl. Fil. 2, 12 in werken, waken, aalmoezen geven, in gebeden en offers, in vasten en kuisheid Vgl. 2 Kor. 6, 5

Zij moeten immers duchten, wetende dat zij in de hoop op glorie Vgl. 1 Pt. 1, 3 nog niet in glorie herboren zijn, en dat zij geen overwinnaars kunnen zijn, zonder door strijd om het vlees, de wereld en de duivel te overwinnen, tenzij zij met Gods genade de apostel gehoorzamen, die zegt: "wij zijn geen schuldenaars naar het vlees, om naar het vlees te leven. Als wij nl naar het vlees geleefd zouden hebben, zullen wij sterven. Als wij echter door de Geest, de daden van het vlees gedood hebben, zullen wij leven." (Rom. 8, 12, v)

Document

Naam: SESSIO VI - DECRETUM DE IUSTIFICATIONE
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
Soort: Concilie van Trente
Datum: 13 januari 1547
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Werkvertaling vanuit het Latijn
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam