• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarmee ons Katholieke Geloof, "zonder welke het onmogelijk is om God te behagen", (Heb. 11, 6) , van dwalingen gereinigd en in haar ongeschonden en ongekwetste reinheid moge blijven voortbestaan en het christenvolk zich niet "door iedere windvlaag wat de Leer betreft laat meesleuren" (Ef. 4, 14)

Want juist die oude slang (Apok. 12, 9)(Apok. 20,2), de vaste vijand van het menselijk geslacht, heeft naast zeer veel ellende, waardoor de Kerk van God in onze tijden verward wordt, ook de erfzonde en haar heilsmiddel, niet alleen nieuwe maar ook oude twisten doen ontstaan.

Besluit, onderschrijft, en verklaart het hoogheilig oecomenische en algemene concilie van Trente,...

om de dwalenden terug te roepen en de wankelmoedigen te ondersteunen, de getuigenissen van de Heilige Schriften en van de Vaders en de erkende concilies alsook volgend het oordeel en de overeenstemming van de Kerk,

het volgende over de erfzonde:

"Wie zegt dat de overtreding van Adam alleen hem en niet zijn nakomelingen schade zal berokkenen", want de van God ontvangen heiligheid en gerechtigheid, die heeft hij alleen verloren en niet voor ons, of Adam heeft, onder invloed van de zonde van ongehoorzaamheid, alleen de "dood" en de "lichaamsstraffen op het gehele mensengeslacht overdragen, niet echter de zonde die de dood van de ziel" betekent, hij is verdoemd. "Want dat weerspreekt wat de apostel zegt: 'Door één mens kwam de zonde in de wereld en door de zonde de dood, en zo ging de dood over op alle mensen, die in hem (Adam) hebben gezondigd.' (Rom. 5, 12)" Vgl. 2e Synode van Orange, Canones (3 juli 529), 3. DS 372

Document

Naam: SESSIO V - DECRETUM SUPER PECCATO ORIGINALI
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 juni 1546
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 6 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam