• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de avond voor zijn lijden "nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 'Neemt en eet, dit is mijn Lichaam'. Daarna nam Hij de beker en, na het spreken van het dankgebed, reikte Hij hun die toe die met de woorden: 'Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden'" (Mt. 26, 26-28); "Doet dit tot een gedachtenis aan Mij" (Lc. 22,19)(1 Kor. 11, 24-25). Vanaf haar oorsprong houdt de Kerk gedachtenis van de dood en de verrijzenis van Jezus met zijn eigen woorden en gebaren zoals bij het Laatste Avondmaal, en vraagt aan de heilige Geest het brood en de wijn om te vormen in het Lichaam en Bloed van Christus. Wij geloven vast en leren binnen de constante overlevering van de Kerk dat de woorden van Jezus, tijdens de heilige Mis uitgesproken door de priester, door de kracht van de heilige Geest bewerken wat zij betekenen. Deze woorden realiseren de werkelijke tegenwoordigheid van de Verrezen Christus. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1366 De Kerk leeft van deze hoogste gave die haar verzamelt, zuivert en omvormt in het ene Lichaam van Christus, dat bezielt wordt door één enige Geest. Vgl. Ef. 5, 29

De Eucharistie is de gave van de liefde, van de liefde van de Vader die zijn enige Zoon heeft gezonden opdat de wereld zou worden gered Vgl. Joh. 3, 17 ; van de liefde van Christus, die ons tot het uiterste toe heeft liefgehad Vgl. Joh. 13, 1 ; van de liefde van God die in onze harten is uitgestort door de heilige Geest Vgl. Rom. 5, 5 , die in ons roept: "Abba, Vader" (Gal. 4, 6). Wanneer wij het heilig Offer vieren, kondigen wij dan ook met vreugde het heil van de wereld aan en verkondigen wij de overwinningsrijke dood des Heren totdat hij wederkomt. Door deel te hebben aan zijn Lichaam, tenslotte, ontvangen wij het "onderpand" van onze eigen verrijzenis.

Document

Naam: EUCHARISTIE: LEVEND BROOD VOOR DE VREDE IN DE WERELD
Boodschap van de 11e Gewone vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 22 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Vertaling vanuit het Italiaans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam