• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOOP 33. - OPVOEDEN TOT HOOP
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De catechese van vandaag heeft als thema: opvoeden tot hoop. Om deze reden gebruik ik het directe “jij” en stel ik me voor dat ik als een opvoeder of vader tot een jongere spreek of tot eender wie die wil bijleren.

Denk eraan: wees hoopvol waar God u gezaaid heeft! Wees altijd hoopvol!

Capituleer niet tegenover de nacht: bedenk dat de eerste vijand die moet overwonnen worden, niet buiten u ligt: hij is binnen in u. Daarom, laat geen ruimte voor bittere, duistere gedachten. Deze wereld is het eerste wonder dat God voor u heeft bewerkt en God heeft in onze handen de genade gelegd voor nieuwe wonderen. Geloof en hoop gaan samen. Geloof in het bestaan van de hoogste en schoonste waarheden. Heb vertrouwen in God de Schepper, in de Heilige Geest die alles ten goede leidt, in de omhelzing van Christus die alle mensen aan het einde van hun leven opwacht; geloof, Hij verwacht u. De wereld gaat door dank zij mensen die bressen slagen, die bruggen bouwen, die gedroomd en geloofd hebben; ook al wordt met hen gespot.

Denk nooit dat de strijd die naar boven leidt, totaal nutteloos is. Op het einde van het leven, wacht ons geen schipbreuk: in ons trilt een zaadje van het absolute. God ontgoochelt niet: als Hij hoop in ons hart heeft gelegd, wil Hij het niet verstikken met onophoudelijke frustraties. Alles ontstaat om te bloeien in een eeuwige lente. God heeft ook ons gemaakt om te bloeien. Ik herinner mij dat gesprek, toen de eik aan de amandelboom vroeg: “spreek mij over God”; en de amandelboom begon te bloeien.

Wees opbouwend, overal waar ge bent! ligt ge op de grond, sta op! blijf niet liggen, sta op! laat u helpen om weer op te staan! zit ge neer, sta op en ga op weg! als verveling u verlamt, verjaag ze door goede werken! voelt ge u leeg of moedeloos, vraag dat de Heilige Geest uw niets opvult.

Sluit vrede met de mensen, luister niet naar de stem van wie haat en verdeeldheid zaait. Luister niet naar die stemmen! Al verschillen ze onderling, mensen zijn geschapen om samen te leven. Wees geduldig bij conflicten: op een dag zult ge ontdekken dat ieder een stukje waarheid heeft.

Hou van de mensen. Hou van ieder van hen. Respecteer ieders weg, of hij rechtdoor loopt of kronkelig, want ieder heeft zijn geschiedenis. Ook ieder van ons kan een eigen geschiedenis vertellen. Ieder kind dat geboren wordt is een belofte van leven, dat telkens opnieuw sterker blijkt te zijn dan de dood. Elke liefde die opwelt is een transformerende kracht die naar geluk streeft. Jezus heeft ons licht gegeven dat schittert in de duisternis: verdedig het, bescherm het. Dit unieke licht is de grootste rijkdom die aan uw leven is toevertrouwd.

En vooral, droom! Wees niet bang om te dromen. Droom! Droom van een wereld die ge nog niet ziet maar zeker zal komen. Hoop zet ons aan te geloven in het bestaan van een schepping die op weg is naar haar uiteindelijke voltooiing wanneer God alles in allen zal zijn. Mensen met verbeelding hebben de mens wetenschappelijke en technologische ontdekkingen gegeven. Zij hebben oceanen bevaren, land betreden waar nog niemand kwam. Mensen die hoop brachten, zijn ook degenen die de slavernij afgeschaft hebben en betere levensomstandigheden op deze aarde brachten. Denk aan die mensen.

Draag uw verantwoordelijkheid in deze wereld en in het leven van alle mensen. Bedenk dat elke onrechtvaardigheid tegen een arme, een open wonde is en uw eigen waardigheid verkleint. Het leven stopt niet bij u en in deze wereld zullen andere en nog vele generaties na ons komen. Vraag elke dag aan God de gave van moed. Bedenk dat Jezus de angst voor ons overwonnen heeft. Hij heeft de angst overwonnen! Onze meest geniepige vijand kan tegen het geloof niets beginnen. En wanneer ge door de moeilijkheden van het leven afgeschrikt wordt, bedenk dat ge niet voor uzelf leeft. In het doopsel werd uw leven reeds ondergedompeld in het mysterie van de Drie-eenheid en sindsdien behoort ge aan Jezus toe. En als ge ooit door angst gegrepen wordt, of als ge denkt dat het kwaad te groot is om verslagen te worden, bedenk eenvoudig dat Jezus in u leeft. Hij is het die door u en met Zijn zachtmoedigheid, alle vijanden van de mens wil onderwerpen: zonde, haat, misdaad, geweld: al onze vijanden.

Heb altijd de moed om de waarheid te zien, maar bedenk: ge staat boven niemand. Denk daaraan: ge staat boven niemand. Zelfs als ge de laatste zoudt zijn die in de waarheid gelooft, vlucht niet weg van de mensen. Zelfs al zoudt ge leven in de stilte van een kluis, draag het leed van alle schepselen in uw hart. Ge bent christen; leg dan alles voor God in het gebed.

En heb idealen. Leef voor iets dat de mens overstijgt. En als uw idealen ooit een gepeperde rekening voorleggen, blijf ze in uw hart dragen. Trouw verkrijgt alles.

Doet ge iets verkeerd, sta weer op: niets is menselijker dan fouten maken. En diezelfde fouten moeten geen gevangenis voor u worden. Sluit u niet op in uw fouten. De Zoon van God is niet gekomen voor de gezonden maar voor de zieken; dus ook voor u. En als ge in de toekomst nog fouten maakt, wees niet bang, sta weer op! Weet ge waarom? Omdat God uw vriend is.

Als bitterheid u treft, geloof vast in alle mensen die zich inzetten voor het goede: er ligt zaad voor een nieuwe wereld in hun nederigheid. Ga om met mensen die hun hart als dat van een kind bewaard hebben. Laat u beleren door het wonder, laat de verwondering groeien.

Leef, bemin, droom en geloof. En met Gods genade wanhoop nooit.

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks: De christelijke hoop

Na de catechese

Document

Naam: HOOP 33. - OPVOEDEN TOT HOOP
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 september 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam