• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat houdt de bevestiging in van God: “Ik ben de Heer uw God” (Ex. 20, 2)?
Het houdt voor de gelovigen in: de drie goddelijke deugden bewaren en beoefenen, en de zonden mijden die daaraan tegengesteld zijn. Het geloof gelooft in God, en wijst af wat daaraan tegengesteld is, zoals bijvoorbeeld de opzettelijke twijfel, het ongeloof, de ketterij, de apostasie en het schisma. De hoop verwacht met vertrouwen de gelukzalige aanschouwing van God en zijn hulp, terwijl zij de wanhoop en het vermetel vertrouwen vermijdt. De liefde bemint God boven alles: daarom moeten de onverschilligheid, de ondankbaarheid, de lauwheid, de luiheid of geestelijke traagheid, en de haat tegen God die voortkomt uit de hoogmoed, worden afgewezen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 27 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam